Internationale vergelijking zorg en gezondheid

De eigen betalingen aan genees- en verbandmiddelen bedroegen in Nederland 2 procent van de totale uitgaven aan gezondheidszorg. Dat is, samen met Frankrijk en Duitsland, het laagste van de westerse landen. Dat blijkt uit de nieuwe editie van de OESO-publicatie Health at a glance 2019, met indicatoren over gezondheid en zorg van een groot aantal, voornamelijk westerse landen.

Het percentage eigen betalingen is in Nederland beduidend lager dan in België, waar het gaat om 4 procent van de totale gezondheidszorguitgaven. De verschillen zijn nog aanzienlijker in vergelijking met de Verenigde Staten, waar de uitgaven 12 procent bedragen en Griekenland, met 13 procent.

Weinig eigen betalingen aan geneesmiddelen
In Nederland is er dus sprake van weinig eigen betalingen aan geneesmiddelen. Het aandeel eigen betalingen aan geneesmiddelen is ook niet veel hoger dan tien jaar eerder. Het is tussen 2008 en 2013 vooral gestegen door het hoger geworden eigen risico. In Spanje is het aandeel eigen betalingen in die periode bijna verdubbeld en in Griekenland is er zelfs sprake van meer dan een verdubbeling.

Aantal rokers gedaald
Nederland scoort redelijk wat betreft het roken. Het percentage dagelijkse rokers van 15 jaar of ouder in 2017 was Nederland 17 procent. Dat was tien jaar daarvoor nog 23 procent. De daling in ons land is net iets sterker dan gemiddeld in de landen van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling): waar het van 2007 – 2017 is gedaald van 23 procent tot 18 procent.

De verschillen tussen de landen zijn overigens groot. In enkele landen, zoals in Slowakije en Oostenrijk, is het percentage zelfs gestegen. In Griekenland is het percentage rokers gedaald van 40(!) procent in 2006 naar 27 procent in 2014. Maar in veruit de meeste landen zijn er inmiddels minder rokers. Met als Europese winnaar IJsland, waar slechts 9 procent van de bevolking rookt.

Meer informatie
Zie de berichtgeving van het CBS
Zie het OESO-rapport: Health at a glance 2019

Colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn anno 2021

‘Inflammatory bowel disease’ (IBD; inflammatoire darmziekten) is de paraplu waaronder colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn worden samengevat. Deze ziekten hebben bepaalde overeenkomsten voor wat betreft hun klachten en symptomen maar er zijn ook duidelijke verschillen. In ongeveer 10% van de gevallen zijn de kenmerken van zowel colitis ulcerosa als de ziekte van Crohn aanwezig. In deze gevallen spreekt men van niet-classificeerbare colitis. De incidentie/prevalentie van colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn zijn (per 100.000 personen) ca. 10/60 resp. ca. 7/45. Wat zijn de overeenkomsten tussen colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn? Beide zijn chronische ziekten en beginnen vaak in de tienerjaren of op jonge volwassen leeftijd – maar zij kunnen zich op elke leeftijd openbaren. Zij komen ongeveer even vaak bij vrouwen voor als bij mannen. De verschijnselen van beide ziekten lijken veel op elkaar en de oorzaken van beide zijn onbekend. Ook zijn er factoren…

Maatwerk en tijd nodig voor goede zorg rond de menopauze

NHG-Standaard De overgang ingehaald door nieuwe ontwikkelingen Doordat de NHG-standaard De overgang uit 2012 hormoonbehandeling bij vrouwen in de overgang afraadt en doorverwijzen naar tweede lijn niet nodig vindt, lopen veel vrouwen met overgangsklachten onnodig met hun klachten door of komen in de ziektewet terecht, volgens gynaecoloog Ingrid Pinas en apotheker Eric van der Borg die samen met Henk Franke, gynaecoloog en osteoporosespecialist nascholingen verzorgen voor apothekers, huisartsen en bedrijfsartsen. “Bij overgangsklachten is maatwerk nodig en daarvoor is tijd en up-to-date-kennis nodig, zoals in de NVOG-richtlijn Management rondom Menopauze uit 20181 wordt beschreven.” Vrouwen met overgangsklachten onbehandeld rond laten lopen, heeft grote gevolgen. Allereerst voor het welzijn van de vrouwen: door goede voorlichting en ondersteuning met leefstijlinterventies en zo nodig gebruik van hormoonvervangende therapie en andere medicatie neemt de kwaliteit van leven toe en wordt bijvoorbeeld het cardiovasculaire risico ingedamd. Daarnaast zijn onbehandelde ernstige klachten geassocieerd met meer ziekteverzuim. Menopauzezorg…

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.