Internationale vergelijking zorg en gezondheid

De eigen betalingen aan genees- en verbandmiddelen bedroegen in Nederland 2 procent van de totale uitgaven aan gezondheidszorg. Dat is, samen met Frankrijk en Duitsland, het laagste van de westerse landen. Dat blijkt uit de nieuwe editie van de OESO-publicatie Health at a glance 2019, met indicatoren over gezondheid en zorg van een groot aantal, voornamelijk westerse landen.

Het percentage eigen betalingen is in Nederland beduidend lager dan in België, waar het gaat om 4 procent van de totale gezondheidszorguitgaven. De verschillen zijn nog aanzienlijker in vergelijking met de Verenigde Staten, waar de uitgaven 12 procent bedragen en Griekenland, met 13 procent.

Weinig eigen betalingen aan geneesmiddelen
In Nederland is er dus sprake van weinig eigen betalingen aan geneesmiddelen. Het aandeel eigen betalingen aan geneesmiddelen is ook niet veel hoger dan tien jaar eerder. Het is tussen 2008 en 2013 vooral gestegen door het hoger geworden eigen risico. In Spanje is het aandeel eigen betalingen in die periode bijna verdubbeld en in Griekenland is er zelfs sprake van meer dan een verdubbeling.

Aantal rokers gedaald
Nederland scoort redelijk wat betreft het roken. Het percentage dagelijkse rokers van 15 jaar of ouder in 2017 was Nederland 17 procent. Dat was tien jaar daarvoor nog 23 procent. De daling in ons land is net iets sterker dan gemiddeld in de landen van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling): waar het van 2007 – 2017 is gedaald van 23 procent tot 18 procent.

De verschillen tussen de landen zijn overigens groot. In enkele landen, zoals in Slowakije en Oostenrijk, is het percentage zelfs gestegen. In Griekenland is het percentage rokers gedaald van 40(!) procent in 2006 naar 27 procent in 2014. Maar in veruit de meeste landen zijn er inmiddels minder rokers. Met als Europese winnaar IJsland, waar slechts 9 procent van de bevolking rookt.

Meer informatie
Zie de berichtgeving van het CBS
Zie het OESO-rapport: Health at a glance 2019

De zorg in de miljoenennota

Voor de zorg is er komend jaar 92,7 miljard beschikbaar, ruim 4,5 miljard meer dan begroot voor 2020. Wat zijn de belangrijkste extra bestedingen?