Internetconsultatie over meer samenwerking tussen zorgdomeinen

Het kabinet werkt aan een wet om meer samenwerking over de verschillende zorg-domeinen te stimuleren. Met deze wet moet het voor de inkopende partijen meer lonen om te investeren in preventieve maatregelen, om zo duurdere zorg te voorkomen of uit te stellen. Er vindt vanaf begin maart zes weken lang een internetconsultatie plaats over dit ‘wetsvoorstel domein-overstijgende samenwerking’.

De zorg voor ouderen is opgeknipt in drie domeinen: wet langdurige zorg, wet maatschappelijke ondersteuning en zorgverzekeringswet. Dat maakt het er niet eenvoudiger op. Partijen moeten samenwerken om te borgen dat de zorg zo goed mogelijk aansluit op de wensen van de cliënt. Daartoe moeten gemeenten, zorgkantoren en zorgverzekeraars elkaar in de regio op inhoudelijke thema’s samenwerken.

Verdeling lasten en baten van preventie

Door in te zetten op preventie kan veel duurdere zorg worden voorkomen. Alleen: de kosten van preventieve activiteiten vallen vaak in het ene domein en de baten in het andere. Hiervoor is het nodig dat er financiële manoeuvreerruimte is om afspraken over de domeinen heen te maken.

Het wetsvoorstel moet het mogelijk maken dat zorgkantoren mee-investeren in deze samenwerkingsverbanden. Zo kunnen zij bijdragen aan de gezamenlijke domein overstijgende initiatieven waarvan ook zij de vruchten plukken. Ook stimuleert dit zorgkantoren om preventieve maatregelen te monitoren en evalueren, zodat zij kunnen leren en verbeteren in het herkennen van doeltreffende en doelmatige maatregelen. Voorbeelden zijn initiatieven die bevorderen dat ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen, waardoor ze minder snel een beroep hoeven te doen op zorg in de Wlz.

Reageer ook

Wilt u uw mening geven over dit wetsvoorstel domein-overstijgende samenwerking? Doe dan mee met de internetconsultatie. Dit kan tot half april 2021.

Meer lezen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

CBG Collegedag: Balans in roerige tijden

Op 10 november van 10 -13 uur vindt de Collegedag van het CBG plaats. Een digitale bijeenkomst voor apothekers, artsen, wetenschappers, patiëntvertegenwoordigers en andere geïnteresseerden.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.