Meteen naar de inhoud

IP Pharmacy: ‘Voelsprieten in de hele wereld’

IP-Pharmacy--‘Voelsprieten-in-de-hele-wereld’De vraag naar geneesmiddelen die niet (meer) beschikbaar zijn in Nederland blijft een continu probleem. De laatste jaren lijkt dit alleen maar te zijn toegenomen. Ook kunnen patiënten vanwege een levensbedreigende situatie op zoek zijn naar middelen die in ons land niet verkrijgbaar zijn. IP Pharmacy heeft zich gespecialiseerd in het zoeken naar oplossingen in dergelijke situaties.

Na meer dan vijftien jaar ervaring is IP Pharmacy specialist geworden in het leveren van bijzondere en innovatieve geneesmiddelen aan apotheken en ziekenhuizen. Het heeft hiervoor een formule ontwikkeld waarbij flexibiliteit, snelheid en kostenbeheersing centraal staan. Zoals apotheker Sjoerd Weikamp het stelt: “Sommige situaties vragen om een andere aanpak, een andere behandeling, een ander geneesmiddel. Geneesmiddelen die voor een specialist of (ziekenhuis)apotheker moeilijk te vinden zijn. Veelal kost het veel tijd om steeds maar weer op zoek te gaan naar dat ene bijzondere geneesmiddel. Die tijd is kostbaar en kan in levensbedreigende situaties cruciaal zijn. Wij zetten dan dat stapje meer, waar het vaak ophoudt bij de reguliere groothandel.”

Aparte positie
De vermelding linksboven op de website van IP Pharmacy – ‘voorheen Internationale Apotheek Venlo’- geeft al aan dat dit bedrijf in het farmaceutische speelveld een aparte positie inneemt. Dat apothekers aan de basis staan van een farmaceutisch bedrijf is niet vreemd, maar wat IP anders maakt, is dat het niet optreedt als producent.
De basisgedachte van de oprichters ervan, is dat elk geneesmiddel wereldwijd verstrekt moet kunnen worden, zeker in levensbedreigende situaties. “Toen de initiatiefnemers begonnen, was er al veel vraag naar niet-geregistreerde geneesmiddelen of geneesmiddelen die in het buitenland wel maar in Nederland niet verkrijgbaar waren”, vertelt Weikamp, sinds 2003 actief binnen de organisatie. “Op dat moment was er vaak nog geen helderheid vanuit de Inspectie voor de Gezondheidszorg hoe hiermee om te gaan als je dergelijke geneesmiddelen binnen Nederland beschikbaar wilde stellen.

GDP als basis
Het bedrijf ontwikkelde zich verder en besloot na verloop van tijd de oorspronkelijke vestiging in Venlo om te ruilen voor een kantoor in Kaldenkirchen-Nettetal, net over de Duitse grens. “De Duitse markt voor de geneesmiddelen die wij leveren is veel groter dan de Nederlandse en we zijn ook daar actief”, verduidelijkt Weikamp. “In de jaren die op de pioniersfase volgden, hebben we vooral aandacht besteed aan de borging van het werken conform de richtlijnen. Wij werken onder strenge GDP normering (Good Distribution Practice). Dit kwaliteitswaarborg garandeert de klant dat het kwaliteitsniveau van de door hen bestelde geneesmiddelen wordt gehandhaafd gedurende het distributieproces. Ongeacht de transportmethode en het land van herkomst.
Net als een normale farmaceutische groothandel moeten ook wij voldoen aan de eisen op het gebied van inkoop, verkoop en logistiek en die zijn steeds strenger geworden. Wij halen nagenoeg alle geneesmiddelen die we binnen Nederland verstrekken uit het buitenland.” De naamsverandering naar IP Pharmacy is een logisch gevolg van dit proces, stelt Weikamp. “Het woord ‘apotheek’ in de bedrijfsnaam leidde tot misverstanden over de vraag of we nu een apotheek waren of een groothandel en voor beide gelden totaal andere wetgevingsregels. Maar hoewel we al sinds 2006 de naam IP dragen, kennen veel mensen ons toch nog steeds onder onze oude naam. Daar kom je niet zomaar vanaf.”

Zoektocht naar bijzondere middelen
De reden waarom de initiatiefnemers zich ooit zijn gaan richten op levering van geneesmiddelen die niet tijdig of zelfs helemaal niet worden aangeboden door de reguliere groothandel of leverancier is hiermee nog niet duidelijk. “Feitelijk is het heel simpel”, zegt Weikamp, “je kunt twee dingen doen. Je kunt gewoon veel geneesmiddelen verkopen met maximale marge, of je kunt de extra stap zetten in het leveren van een doosje met een goede service. Naar onze opvatting maakt dit laatste het werk veel interessanter. Dat zie je ook aan de samenstelling van ons kantoor. Ongeveer zeventig procent van onze medewerkers is bezig met informatieaanvragen en research. Het is dan ook een echte nichemarkt. Het gaat bij ons namelijk nooit om pallets tegelijk, vaak gaat het zelfs op stuksniveau. Dan hebben we het deels over geneesmiddelen voor ziekten die in Nederland zelden voorkomen zoals tyfus, maar ook wel over reguliere geneesmiddelen die door het preferentiebeleid in Nederland inmiddels niet meer geregistreerd zijn, maar in andere landen nog wel.”
Wat dit laatste betreft ziet Weikamp een duidelijk verschil met België, waar IP ook actief is. “Het voorschrijfgedrag en de regulering als gevolg  van het geneesmiddelenbeleid is veel rationeler geworden dan in België,” zegt hij. “Met andere woorden: in Nederland zijn veel minder middelen beschikbaar. In België ligt het gebruik ook veel hoger. Voor het in ons land gevoerde preferentiebeleid heb ik altijd wel begrip gehad, ik ging ervan uit dat een beperktere vergoeding voor gelijkwaardige generieke geneesmiddelen geen probleem mocht zijn. Maar toch zie ik in de praktijk dat patiënten met het ene middel wel uit de voeten kunnen en met het andere niet. Dit is niet altijd wetenschappelijk te onderbouwen, maar het betekent wel dat er markt blijft voor middelen die door het preferentiebeleid buiten de boot vallen. Het lastige hierbij is natuurlijk dat de apotheker of patiënt dan vaak zelf de kosten draagt.”

Het Nederlandse preferentiebeleid heeft overigens niet geleid tot snelle groei van het bedrijf. “Dat zou je misschien denken”, zegt Weikamp, “maar Nederland is écht heel rationeel in voorschrijven en artsen zijn veel meer conform de richtlijnen gaan werken.”

Korte lijnen
De afzetmarkt voor IP binnen Nederland is gering, erkent Weikamp. “Ik schat dat iedere apotheek gemiddeld eenmaal per week contact met ons zoekt”, zegt hij. “Soms omdat sprake is van een acuut beschikbaarheidsprobleem omdat bij de producent een productielijn wordt afgekeurd. Eerder vorig jaar was bijvoorbeeld de beschikbaarheid van doxycycline ineens een issue. Wat wij in zo’n geval doen, is onderzoeken vanuit welk land we zo’n middel dan toch zo snel mogelijk kunnen leveren. Wij investeren dus heel veel in korte lijnen met geneesmiddelfabrikanten om zulke problemen te kunnen opvangen.” Voor IP is de site farmanco.knmp.nl een goede informatiebron. Hierop worden alle afwijkingen in het reguliere leveringspatroon van geneesmiddelen gemeld. Weikamp: “Wij geven bij die afwijkingen aan wat wij beschikbaar hebben of snel beschikbaar kunnen stellen en tegen welke prijs. Op dit werk valt op geen enkele manier beleid te ontwikkelen, want het is puur vraaggericht. We zien nu andere aanbieders die dit werk ook proberen te doen. Op zich prima, maar we merken dat zij niet altijd de internationale markt kennen en dus ook niet weten welke partijen wel en niet betrouwbaar zijn. Het is een GDP-eis hiernaar dossieronderzoek te doen voordat je met een partij zaken gaat doen. Wij doen daar bovenop altijd eigen onderzoek om te achterhalen of er dossiers zijn rond een bedrijf die in relatie tot de gevraagde geneesmiddelen tot problemen kunnen leiden. Toch is het moeilijk om overeind te blijven naast bedrijven die bereid zijn de kwaliteit te compromitteren om sneller te kunnen leveren. Ik verbaas mij over het feit dat dit vandaag de dag nog mogelijk is.”

Terughoudend
Ook patiënten nemen contact op met IP. “Maar als het tot een bestelling komt, verloopt dit altijd via de arts of apotheker”, zegt Weikamp. “En als het om een niet-geregistreerd geneesmiddel gaat, vragen wij altijd om een artsenverklaring want wij gaan niet op de stoel van de arts zitten. We investeren ook veel in software om zeker te zijn over importbevoegdheid of toepasbaarheid bij patiënten. We leveren ook aan drogisten, en moeten dus beslist voorkomen dat daar een UR-geregistreerd geneesmiddel tussendoor glipt.”
Omdat IP ook vragen krijgt over geneesmiddelen die niet worden vergoed omdat ze te kostbaar zijn of nog in een onderzoeksfase verkeren, ligt een vergelijking met MyTomorrows voor de hand. “Het is een goede ontwikkeling dat MyTomorrows een rol wil spelen om de patiënt meer inspraak te geven in wat voor hem beschikbaar kan zijn”, zegt Weikamp. “Maar MyTomorrows richt zich op geneesmiddelen die zich in een veel vroeger stadium van onderzoek bevinden. Wij zijn veel terughoudender. Er zijn immers zo veel geneesmiddelen wereldwijd beschikbaar die – vooralsnog – niet in Nederland zijn geregistreerd. Daar richten wij ons op.”

Complementair
Weikamp ziet de activiteiten van het bedrijf niet als concurrerend met de reguliere groothandel. “Integendeel”, zegt hij, “wij zijn volledig complementair. We leveren niets dat via de reguliere groothandels beschikbaar is voor de markt. Wij starten met leveren waar het voor hen ophoudt. Zij hebben niet ons netwerk of onze logistieke capaciteiten. En de uiterst kleine schaal waarop wij werken is voor hen niet interessant.”
Je moet het zo zien: “Wanneer je een probleem hebt met de beschikbaarheid van een specifiek product, dan wel een verzoek hebt voor een alternatief product als gevolg van tekorten die zijn ontstaan op de markt, dan is IP Pharmacy de professionele partij die kan ondersteunen.”

Lees meer artikelen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens

Mis nooit meer het belangrijkste eerstelijns nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends in de eerstelijns zorg.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens