Jan Dirk Jansen: Keuzevrijheid

Jan-Dirk-JansenJan Dirk Jansen: Artikel 13 van de Zvw verplicht verzekeraars op dit moment om een redelijke vergoeding uit te keren aan verzekerden met een naturapolis die gebruik maken van niet-gecontracteerde zorg. Op basis van dit artikel dwong de rechter onlangs CZ nog tot betaling van minimaal 75% van de gemaakte kosten voor niet-gecontracteerde GGZ zorg. Met redelijk wordt namelijk bedoeld dat de vergoeding niet zo laag mag zijn dat deze een hinderpaal vormt om gebruik te maken van niet-gecontracteerde zorg.

Voor verzekeraars als CZ is er echter goed nieuws. In een brief van 26 maart kondigt Minister Schippers aan dat verzekeraars, middels een aanpassing van art. 13, straks zelf kunnen kiezen om binnen de naturapolis niets meer te vergoeden voor niet-gecontracteerde zorg. Daar komt nog bij dat in het regeerakkoord is opgenomen dat de restitutie variant van de basisverzekering  in 2014 verdwijnt en wordt overgeheveld naar de aanvullende verzekering. U weet dat verreweg de meeste verzekerden een naturapolis hebben, dat veel mensen de polisvoorwaarden nauwelijks kennen en dat verzekeraars hun verzekerden meestal pas over de gecontracteerde aanbieders informeren als de verzekerde zijn definitieve keuze al heeft gemaakt.

Ook de route via de aanvullende verzekering kent veel bezwaren. Veel mensen kunnen zich deze verzekering niet veroorloven of denken deze niet nodig te hebben. Bovendien is er voor deze verzekering geen acceptatieplicht. Verschillende partijen, ook van consumentenzijde, maken zich dan ook zorgen dat dit het einde betekent voor de keuzevrijheid van patiënten. De positie van de consument in de zorg dreigt naar een dieptepunt te kelderen. En om deze positie was het in de stelselwijziging toch te doen? En wat levert het opheffen van de restitutieverzekering op? De Minister wil verzekeraars hiermee stimuleren om selectief in te gaan kopen want ‘de concentratie van voorzieningen zorgt vaak voor een hogere kwaliteit tegen lagere kosten’.

Ik vraag mij af of zulke drastische maatregelen nodig zijn. Verzekeraars kunnen ook nu al selectief inkopen en met de opbrengsten het prijsverschil tussen de natura en de restitutiepolis  vergroten. De patiënt die liever zelf wil kiezen kunnen we vervolgens toch gewoon de vrijheid laten om daarvoor iets extra’s te betalen? Ook de eigen bijdrage van een patiënt die voor niet-gecontracteerde zorg kiest is trouwens kassa voor de verzekeraar in geval van een natura polis. Samengevat; waarom zou de markt hier niet gewoon zijn werk kunnen doen?

En zou selectieve inkoop gaan werken in de 1e lijn? Als regionaal dominante verzekeraars selectief gaan contracteren wordt de aanbodzijde gedwongen om versneld te consolideren om het risico op een slecht contract of een acuut faillissement af te wenden. Lokale zorgaanbieders zullen maatschappen vormen, zich laten overnemen, in loondienst gaan of zich organiseren in zorggroepen die gezamenlijk mogen onderhandelen. Er ontstaan in de regio dominante groepen van 1e lijnszorgaanbieders. Einde selectieve zorginkoop. En zouden deze groepen van aanbieders meer kwaliteit en service bieden en goedkoper gaan werken dan de huidige individuele en concurrerende zorgaanbieders?  Ik geloof er helemaal niets van. Kamerleden, vooral van de oppositie, hebben vragen gesteld over de wetswijzigingen.

Voor de zomervakantie is er een debat gepland. Ook zijn er mogelijk nog een aantal juridische kinken in de kabel. Hoe dan ook, laten we hopen dat deze onzalig plannen niet uitgevoerd gaan worden.

Jan Dirk Jansen

‘The road to Abilene’

Ondanks onze hang naar overeenstemming hoopt Maayke Fluitman dat deze stop ook ruimte biedt voor meningsverschillen.

Prikbeker

pothekers, bedankt! Ook huisartsen, diepe buiging! Namens de gehele Nederlandse bevolking, inclusief de Tweede Kamer, alle ministeries en alle zorgverzekeraars, bedankt!

Lachertje

Zo, dat hebben we weer mooi gefixt, Bas. Stond ons land bij de start nog

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.