Jonathan Briers: marketingdirecteur bij Novo Nordisk Nederland

icon-Bb0018-40Jonathan Briers is deze week benoemd tot Market Access en Public Affairs Directeur binnen Novo Nordisk Nederland. Hij nam deze taak al waar sinds zijn voorganger Maarten Ploeg halverwege vorig jaar de functie van Directeur Marketing & Organisatie bij Diabeter aanvaardde.

Sinds maart 2013 is Jonathan Briers (1966) als Medisch Directeur werkzaam bij het in Alphen aan den Rijn gevestigde farmaceutische bedrijf. In de nieuwe rol wil hij zich inzetten om de huidige opties en toekomstige innovaties op een maatschappelijk verantwoorde manier toegankelijk te maken voor mensen met diabetes. “De reden dat ik bij Novo Nordisk ging werken is simpel: ik wil doen wat het beste is voor de patiënt en hecht bovendien veel waarde aan kwaliteit en integriteit. In Nederland is de diabeteszorg erg goed, maar niet elke therapie is op iedereen van toepassing. Daarom wil ik eraan bijdragen dat mensen met diabetes, die baat hebben bij een bepaald medicijn, hierover kunnen beschikken. Dit alles wel op een manier – en dus tegen een prijs – die maatschappelijk aanvaardbaar is,” licht Briers toe.

Sanne Groenemeijer, in januari 2013 benoemd tot Algemeen Directeur bij Novo Nordisk, merkt over Jonathan Briers op: “Hij heeft veel kennis over en ervaring met diabetes, het medisch landschap in Nederland en Novo Nordisk als bedrijf. In deze nieuwe rol kan hij een belangrijke bijdrage leveren aan onze missie om de toekomst van diabetes te veranderen en de kwaliteit van leven van mensen met diabetes te verbeteren.”

Eerder werkte Briers als Medical Director en VP Medical Affairs bij diverse farmaceutische bedrijven in Nederland, Frankrijk en de Verenigde Staten. Briers studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Manchester, waar hij zijn opleiding tot arts heeft afgerond.

Tekst: Kees Kommer