Meteen naar de inhoud

Kamervragen over modernisering GVS

Het ministerie van VWS wil het geneesmiddelenvergoedingssysteem moderniseren. Dat is inmiddels een langlopend dossier. Vanuit brancheverenigingen in de zorg is er kritiek op de plannen zoals ze er nu liggen. Recent zijn er opnieuw Kamervragen gesteld: de VVD wil weten wat de bewindspersoon doet met signalen van apothekers en artsen omtrent de voorgenomen GVS-aanpassing.

In de modernisering van het GVS gaat het vooral over de vergoedingslimieten. Deze zijn voor het laatst geactualiseerd in 1999 gebaseerd op de marktsituatie in 1999. Het ministerie van VWS wil het GVS weer effectiever maken door een (periodieke) herberekening van de vergoedingslimieten waarin nieuwe geneesmiddelen en prijswijzigingen na 1998 wel worden meegenomen. Hiermee worden fabrikanten van relatief hoog geprijsde geneesmiddelen aangezet tot het matigen van hun prijzen Met de herberekening van vergoedingslimieten wil het ministerie op jaarbasis 140 miljoen euro besparen.

Bezwaren
In november 2020 hebben koepelorganisaties van artsen en apothekers al in een brief aan de minister (toen nog Van Ark) in aangegeven dat ze zich niet gehoord voelen in het traject van modernisering van het GVS. Met een uitgebreide argumentatie waarom en wat er beter zou kunnen. Zij stellen dat de lasten van de GVS-herberekening niet alleen bij fabrikanten, maar ook bij zorgverleners en hun patiënten komen te liggen.

Scenario-onderzoek
Daarna is er wel het een en ander aangepast in het concept onder de noemer ‘verzachtende maatregelen’, maar de onrust is daarmee niet geheel weggenomen. Zeker niet omdat volgens het dit voorjaar uitgevoerde scenario-onderzoek van SIRA de eenmalige regeldrukkosten voor zorgverleners en patiënten worden geschat op 55 miljoen euro. Daarbovenop komen nog kosten voor het opnieuw instellen van medicatie patiënten.

Kamervragen
Ondanks alle geuite bezwaren heeft minister Kuipers besloten dat de herberekening van het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) per januari 2023 in werking treedt. Wel heeft minister Kuipers in een informatief overleg toegezegd ook de nadelige effecten op arts en apotheker beter in beeld te brengen. En inmiddels zijn er dus de (zes) Kamervragen van VVD-Kamerlid Tielen over het draagvlak voor de modernisering van het GVS.

Onder redactie van: Gerda van Beek

Lees meer artikelen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens

Mis nooit meer het belangrijkste eerstelijns nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends in de eerstelijns zorg.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens