In Kerkrade ruim tweemaal zo veel recepten dan in Utrecht

WebDe gemeente Kerkrade heeft met 13 per inwoner het hoogst geschatte aantal voorschriften van geneesmiddelen. De gemeente Utrecht heeft met 5,7 het laagst geschatte aantal voorschriften per inwoner. Door de bevolkingssamenstelling zijn er vergelijkbare verschillen in de vraag naar andere zorg in de eerste lijn. Dat blijkt uit gegevens van de VAAM van NIVEL en NPCF.

Met de Vraag Aanbod Analyse Monitor willen het NIVEL en de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie een bijdrage leveren aan de discussie over een zo goed mogelijke afstemming van het aanbod van eerstelijns voorzieningen op de lokale vraag. Deze informatie is vooral van belang voor organisaties die zich bezighouden met de beschikbaarheid en bereikbaarheid van eerstelijnszorg op lokaal niveau, zoals gemeenten, GGD’en, regionale ondersteuningsstructuren, grotere gezondheidscentra of koepels, verzekeraars en regionale patiënten- en consumentenorganisaties.

Leeftijd, huishouden, inkomen
“De bevolkingssamenstelling van een gebied blijkt sterk samen te hangen met de vraag naar eerstelijnszorg”, stelt NIVEL-afdelingshoofd professor Dinny de Bakker. “Met name de samenstelling naar leeftijd, het percentage eenpersoonshuishoudens en het percentage mensen met een laag inkomen van een gebied, hebben een sterke samenhang met bijvoorbeeld de vraag naar huisartsenzorg.”

Utrecht en Kerkrade
NIVEL heeft op basis van de lokale bevolkingssamenstelling het aantal geneesmiddel voorschriften per inwoner berekend. De gemeente Utrecht heeft met 5,7 het laagst geschatte aantal voorschriften per inwoner. Dit lage aantal voorschriften per inwoner wordt verklaard door het hoge aantal jongeren, het lage aantal ouderen en het hoge aantal eenpersoonshuishoudens. De gemeente Kerkrade heeft met 13 per inwoner het hoogst geschatte aantal voorschriften van geneesmiddelen. Hier wonen relatief veel ouderen en veel mensen met een laag inkomen.

Vaals en Urk
Vergelijkbaar zijn de verschillen in behoefte aan huisartsenzorg. Uit de berekeningen van het NIVEL blijkt dat in de gemeente Vaals een inwoner 5,7 keer per jaar de huisarts bezoekt. Dit hoge aantal huisartsbezoeken komt door het relatief hoge aantal ouderen en het relatief lage aantal jongeren. Hiernaast is het percentage lage inkomens hoog. De gemeente Urk heeft met 3,7 huisartsbezoeken per inwoner per jaar het laagste aantal; in deze gemeente wonen relatief veel jongeren en weinig ouderen, hiernaast zijn er weinig eenpersoonshuishoudens en weinig niet-westerse allochtonen.

Zorgmonitor meet lokale vraag
Met de VAAM is per postcode, gemeente of regio de vraag te berekenen naar huisartsenzorg, farmaceutische zorg, fysiotherapeutische zorg, eerstelijns geestelijke gezondheidszorg, oefentherapie, diëtetiek, verloskundige zorg en logopedie. Daarnaast is met deze zorgmonitor op lokaal niveau de vraag naar zorg voor specifieke aandoeningen, bijvoorbeeld chronische ziektes of psychosociale problemen, te bepalen. De vraag is gebaseerd op de bevolkingssamenstelling en wordt vergeleken met het lokale aanbod aan huisartsen, fysiotherapeuten en verloskundigen om de afstemming tussen vraag en aanbod te analyseren. De VAAM wordt gesubsidieerd door VWS en is door iedereen kosteloos te gebruiken.

Tekst: Kees Kommer