Ketenapotheken verlaten Cao-tafel

De Landelijke Vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) meldt eind januari dat de Associatie van Ketenapotheken (ASKA) de Cao-tafel weer verlaat. De ASKA zou de voorrang geven aan het overleg over arbeidsvoorwaarden van apothekers op bedrijfsniveau.

FarmaMagazine - tafelCao-partijen (dit zijn de Vereniging Zelfstandige Apothekers (VZA), de ASKA, FNV Bondgenoten en CNV Publiek Zaak) hebben in 2014 onderhandeld over een nieuwe Cao Apotheken en een Cao Arbeidsomstandigheden Apotheken. Op dit moment is er nog geen onderhandelingsresultaat behaald en is er ook nog geen principeakkoord voor de Cao. De huidige Cao’s blijven gelden en zijn op basis van artikel 47 lid 2 Cao Apotheken en artikel 33 lid 3 Cao Arbeidsomstandigheden Apotheken beiden met één jaar verlengd tot 1 januari 2016.

Twee keer eerder
De LAD geeft aan dat al rond de zomer van 2014 er een principeakkoord voor een Cao lag, waarin alle partijen zich konden vinden. Maar vlak voor het moment van ondertekenen besloot ASKA zich terug te trekken. Dit herhaalde zich in het najaar. ASKA gaf als reden aan dat binnen de ketens in de afgelopen jaren veel werk is verricht om tot een totaal en goed arbeidsvoorwaardenpakket voor apothekers in loondienst te komen, waarbij continu verbeteren en optimaliseren de aandacht heeft. De LAD bericht dat dit maatwerk volgens ASKA heeft geleid tot gemiddeld betere arbeidsvoorwaarden voor de apotheker.

Nieuw overleg
Onlangs verzocht ASKA de LAD het cao-proces van voren af aan op te starten.
Hierop heeft de LAD nog niet gereageerd De LAD gaat in elk geval opnieuw in overleg met werkgeversorganisatie VZA en is ook in gesprek met andere partijen. VZA was in november al bereid het principeakkoord te tekenen, maar dan wel samen met ASKA.

Tekst: Kees Kommer

 

Symposium VJA: #DOESDUUR

Op 30 en 31 oktober a.s. viert de Vereniging van Jonge Apothekers (VJA) haar 25-jarig bestaan! Het symposium staat in het teken van duurzaamheid.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.