Meteen naar de inhoud

Kleine zorgaanbieders: geen accountsverklaring, wel lastenverzwaring

Er is géén accountantsverklaring nodig voor kleine zorgaanbieders met kortweg een netto omzet onder de € 12 miljoen. Dat heeft minister van Ark in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. Desondanks zullen de administratieve lasten in 2022 fors toenemen, zonder dat zorgaanbieders daarvan het nut inzien.

De kamerbrief Openbare Jaarverantwoording zorgaanbieder 2022 is een van de laatste stappen in de concrete uitwerking van de Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders (AWtza), een onderdeel van de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza). Deze nieuwe wet regelt aan welke eisen zorgaanbieders moeten voldoen voordat ze zorg mogen verlenen.

Regeling jaarverantwoording

De Eerstelijnscoalitie heeft eerder in een brief aan VWS haar zorgen geuit over de impact van de nieuwe ‘Regeling jaarverantwoording WMG’. De verplichtingen die voortvloeien uit de Regeling jaarverantwoording WMG en bovenop de verplichtingen uit de Wtza komen, noemt ze disproportioneel.

De Eerstelijnscoalitie heeft meerdere malen duidelijk gemaakt dat deze regeling onuitvoerbaar is voor kleinschalige zorgaanbieders. Het is ook niet nodig, aangezien fraude in de  eerstelijnszorg nauwelijks voor komt. Bovendien voorkomt deze nieuwe regeling eventuele fraude niet. Er is immers al wet- en regelgeving voor het verkrijgen van toezichtsinformatie.

Accountantsverklaring geschrapt

Ondanks diverse pogingen te komen tot een uitzonderingspositie voor de alle kleine (eerstelijns)zorgaanbieders, wordt hier geen gehoor aan gegeven. Wel schrijft de minister in haar brief begrip te hebben voor de bezwaren van de Eerstelijnscoalitie over de toenemende lasten. Daarom schrapt zij de accountantsverklaring voor kleine zorgaanbieders met een netto omzet onder de €12 miljoen. Echter: de jaarrekening volgens een voorgeschreven model en de jaarlijkse vragenlijst over de financiële bedrijfsvoering blijft gehandhaafd, evenals het verplicht opstellen van een bestuursverslag,

Zorgen over uitvoerbaarheid

De Eerstelijnscoalitie blijft benadrukken dat het nut en de noodzaak van dit onderdeel van de Wtza niet aansluit bij de beoogde doelen van de wet. Ze heeft zorgen over de uitvoerbaarheid en weinig draagvlak bij hun achterban, bestaande uit zo’n 27.000 praktijken in de eerstelijnszorg .

Lees op de site van de LHV meer over de Wet toetreding zorgaanbieders

De Eerstelijnscoalitie bestaat uit LHV, KNMT, KNGF, KNMP, InEen, LVvP, KNOV, NVM-mondhygiënisten en ONT

Lees meer artikelen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Toename psychofarmaca bij jonge vrouwen

Dat tijdens de lockdown sprake was van meer depressiviteit onder jongeren is bekend. Maar nog steeds is er sprake van meer voorschrijvingen van psychofarmaca aan jonge vrouwen.

Einde faxgebruik in de zorg

De fax is achterhaald en privacy-onveilig. Er worden echter nog steeds miljoenen faxen verstuurd in de zorg. Het programma Faexit heeft als inzet een faxloze zorg per 2025.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens

Mis nooit meer het belangrijkste eerstelijns nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends in de eerstelijns zorg.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens