KNMP-richtlijn Diabetes Mellitus 2

De KNMP-richtlijn Diabetes Mellitus type 2 is geautoriseerd. Voor het eerst is een richtlijn ontwikkeld, specifiek gericht op de zorg van openbaar apothekers aan diabetespatiënten. De richtlijn bevat algemene kernaanbevelingen, onder andere over het maken van samenwerkingsafspraken en aanbevelingen over farmaceutische zorg en farmacotherapie. Tevens bevat de richtlijn tabellen met informatie over orale diabetesmiddelen en insulines plus een addemdum met implementatieaanbevelingen.

Dat laatste is gebaseerd op een kwalitatief implementatieonderzoek. Dit is uitgevoerd met als thema ‘Implementatie van de KNMP-richtlijn Diabetes Mellitus type 2’. De conceptversie van de richtlijn is daarvoor in tien workshops voorgelegd aan zestig praktijkapothekers. Deze workshops hebben veel aanbevelingen opgeleverd op welke wijze de richtlijn het beste toe te passen in de praktijk.

Drie aspecten die het verschil maken
Op de impactvraag waarmee de apotheker het grootste verschil in de behandeling maakt, zijn in de tien workshops dezelfde drie aspecten benoemd:

Expertise: de apotheker is de medicatiespecialist op het gebied van diabetes en is met name in de behandeling van de meer complexe diabetespatiënt een farmacotherapeutisch adviseur voor de patiënt en voor de ketenzorgpartners.

Consultvoering: de patiënt met diabetes komt periodiek in de apotheek voor zijn geneesmiddelen en de apotheker bouwt een relatie op met de patiënt. Door consultvoering begeleidt en ondersteunt de apotheker de patiënt in zijn genees- en hulpmiddelengebruik.

Samenwerking met lokale/regionale ketenpartners: door samenwerkingsafspraken verwacht de apotheker dat de diabeteszorg veiliger, effectiever en doelmatiger wordt in de gehele zorgketen.

Toegespitst op geïntegreerde eerstelijnzorg
De KNMP-richtlijn Diabetes Mellitus type 2 is uiteraard aangepast volgens de meest recente wetenschap van farmaceutische zorg voor diabetespatiënten en is toegespitst op geïntegreerde eerstelijnszorg.

Zie hier de KNMP-richtlijn Diabetes Mellitus type 2 (inloggen is vereist)

Meer lezen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

CBG Collegedag: Balans in roerige tijden

Op 10 november van 10 -13 uur vindt de Collegedag van het CBG plaats. Een digitale bijeenkomst voor apothekers, artsen, wetenschappers, patiëntvertegenwoordigers en andere geïnteresseerden.

Het begon op de fiets

Wanneer een patiënt een nieuwe inhalator krijgt voorgeschreven, geven enkel wij standaard uitleg over het gebruik. Die afspraken zijn regio breed gemaakt.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.