KNMP Zorginnovatieprijs gaat naar PharmaSwap

Verspilling van medicatie tegengaan. Dat wordt op tal van manieren gedaan. Apothekers Jelmer Faber en Piter Oosterhof hebben daartoe PharmaSwap opgericht. Een soort marktplaats waar apothekers vraag en aanbod bij elkaar kunnen brengen van niet-verstrekte geneesmiddelen. Daarmee hebben ze de KNMP Zorginnovatieprijs 2020 gewonnen.

Het gaat om medicijnen die niet bij patiënten zijn geweest en die bewaard zijn volgens de geldende wet- en regelgeving. Dat is bij apothekers vanzelfsprekend het geval en daardoor is de veiligheid en kwaliteit geborgd. Iets dat niet het geval is als ongebruikte medicatie terugkomt van patiënten.

Marktplaats
Niet alleen patiënten houden medicijnen over. Ook apotheken en leveranciers. En het gaat vaak om dure geneesmiddelen die na de houdbaarheidsdatum worden vernietigd. PharmaSwap brengt vraag en aanbod bij elkaar. Op een besloten ‘marktplaats’ kunnen apothekers hun teveel aan voorraad geneesmiddelen aanbieden. Andere apotheken in het land kunnen die mogelijk juist goed gebruiken voor hun patiënten. De medicijnen worden vervolgens niet via de post verstuurd, maar door groothandel Alliance Healthcare. Tijdens het transport wordt de kwaliteit in de gaten gehouden.  

KNMP Zorginnovatieprijs
PharmaSwap is gestart met een pilot waaraan twintig apotheken hebben deelgenomen. In totaal zijn 68 verpakkingen – met een gezamenlijke waarde van 54.000 euro – niet vernietigd. Een succes dus, zeker als je dit concept doortrekt naar deelname van alle apotheken. Daarbij past het concept naadloos in de rol van apothekers om verspilling van genees- en hulpmiddelen te voorkomen. Dat doen ze door te werken aan goed medicijngebruik, therapietrouw en het afleveren medicatie voor een passende periode. Met PharmaSwap is daar een mogelijkheid aan toegevoegd. Namelijk met elkaar medicatie uitwisselen, die de ene apotheek overhoudt en de andere goed kan gebruiken.

Het is dus niet verwonderlijk dat hiermee de KNMP Zorginnovatieprijs is gewonnen, ter waarde van € 10.000. Deze prijs is bedoeld als stimulans om innovatieve ideeën van apothekers verder te brengen.

Meer informatie
Aanbieder en koper stellen zelf de prijs vast van het te verhandelen geneesmiddel, daar heeft PharmaSwap geen bemoeienis mee. Er gaat een percentage van het bedrag naar PharmaSwap om het proces te kunnen faciliteren en borgen
Bekijk het filmpje van PharmaSwapAanmelden voor PharmaSwap
Ook interesse om mee te doen met PharmaSwap? Meld u hier aan.

Zie ook het artikel op FarmaMagazine: Marktplaats voor geneesmiddelen  

Meer lezen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Overzicht inhalatoren helpt huisarts bij inhalatorkeuze

Het NHG heeft overzichten gepubliceerd van inhalatoren die gebruikt kunnen worden bij astma en COPD. Deze tabellen zijn een aanvulling op de behandelstappenplannen uit de recente herziene NHG-Standaarden Astma bij volwassenen en COPD. Huisartsen kunnen deze tabellen gebruiken als keuzehulp bij het voorschrijven van een inhalator. “Onder huisartsen was er duidelijk behoefte aan een overzicht van inhalatoren”, zegt Zamire Damen, niet-praktiserend huisarts en senior wetenschappelijk medewerker bij het NHG. Er zijn veel inhalatoren op de markt voor de behandeling van astma en COPD en voor huisartsen of praktijkondersteuners is het niet altijd eenvoudig daar het overzicht in te krijgen. “De herziene NHG-Standaarden over astma en COPD geven wel algemene aanbevelingen over de inhalatorkeuze, bijvoorbeeld met betrekking tot uniformiteit, gebruiksgemak of kosten. Maar een overzicht met beschikbare inhalatoren en informatie over deze aspecten ontbrak tot nu toe. We besloten daarom na de herziening van de genoemde richtlijnen een project te starten…