Koninklijk

Column Sharon Schouten-Tjin A Tsoi

De koningen van de self-determination theory, Richard Ryan en Edward Deci, waren eind mei in Nederland. Het 7e internationale congres waarbij alles draaide om deze motivatietheorie werd georganiseerd in ons eigen Egmond aan Zee! Samen met andere prinsen en prinsessen uit het wetenschappelijke koninkrijk mocht ik mijn onderzoeksresultaten toelichten. Dit gevoel bracht me terug naar 4 oktober 2017, de dag dat ik promoveerde op: De rol van motivatie bij nascholing van apothekers. Na een jarenlang traject stond ik daar eindelijk in de prachtige Senaatszaal van het Academiegebouw van Utrecht mijn proefschrift te verdedigen. Momenteel teer ik nog steeds op het koninklijke gevoel dat ik heb ervaren tijdens de buluitreiking.

De bezieling die ik bij het afronden van mijn proefschrift heb ervaren was niet vanzelfsprekend. In mijn dankwoord heb ik dit proces beschreven aan de hand van diezelfde self-determination theory. Een theorie die ervan uitgaat dat intrinsieke motivatie gestimuleerd kan worden door de juiste omstandigheden en gefrustreerd kan worden door het gebrek aan deze omstandigheden. Dit resulteert dan in ‘slechte’ motivatie waardoor burn-out, faalangst en oppervlakkig leren op de loer liggen. Mijn eigen motivatie voor dit onderzoek is tijdens dit traject via allerlei stadia geswitcht van extrinsieke motivatie, met als gevolg frustratie en burn-out, naar intrinsieke motivatie.

Binnen mijn werkomgeving in de farmacie waren de rolmodellen, op dit gebied, afwezig en het gemis van goede begeleiding en ‘peers’ maakte dat ik mij als een roepende in de woestijn voelde. Dolgelukkig vond ik na twee jaar worstelen een onderzoeksgroep bij de geneeskundefaculteit van de VU waarin mijn intrinsieke motivatie en bezieling voor mijn onderzoek gestimuleerd werd. Hierdoor heb ik met hernieuwde energie mijn onderzoek met succes volbracht.

Net als ik, kiezen zorgprofessionals hun vak hoofdzakelijk vanwege een intrinsieke motivatie om zorg te willen verlenen. Tegelijkertijd zijn deze professionals vanwege de emotionele belasting van hun beroep ook het meest vatbaar voor het ontwikkelen van een burn-out. Uit mijn onderzoek is gebleken dat de ‘slechte’ motivatie van apothekers (voor nascholing) toeneemt in de tijd. Mogelijke oorzaken, naast persoonlijke omstandigheden, zijn (snelle) veranderingen en werk- en regeldruk. Mede dankzij mijn eigen ervaring zie ik het als een persoonlijke missie om de zorgprofessionals de bezieling in hun vak weer te laten ervaren.

Hoe ik dat wil doen verwoord ik in de komende reeks columns over motiverend leren en ontwikkelen bij zorgprofessionals. Leren en ontwikkelen is een belangrijke bron van energie voor zorgprofessionals. Door het toepassen van motiverende principes voor het ontwerpen van scholing en bijbehorende leersystemen, inclusief wet- en regelgeving, wordt deze hulpbron ingezet.

Hoe koninklijk zou het zijn om de zorgprofessionals in leren en ontwikkelen centraal te stellen, zodat ze in oases van energie optimale patiëntenzorg kunnen verlenen?

Sharon Schouten-Tjin A Tsoi (oprichter MZG) is apotheker en gepromoveerd op ‘Motivatie van Apothekers voor Levenslang Leren’. Haar doel is om, middels zelfprofessionalisering, voor gezondheidsprofessionals een
motiverend leerklimaat en een hoger welzijn te bereiken.

Meer lezen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Your wish is my…

Innovatie kent meerdere definities en roept verschillende associaties op. Maar altijd is de mens de drijvende kracht erachter. Met onze opponerende duimen slagen we erin voor iedere vraag een oplossing te creëren.

Tissues

Zowel thuis als in de praktijk kan ik niet zonder tissues. Thuis is het ideaal voor de snottebellen van de kleintjes en het morsen aan tafel.

Mag het een onsje minder?

De eerstelijns zorgverleners volgen braaf de richtlijn cardiovasculair risicomanagement en geven standaard 40 mg simvastatine, aldus Wittekoek.