Kosten cholesterolverlagers nemen af

Per jaar verstrekken openbare apotheken aan ongeveer 2 miljoen mensen een cholesterolverlager. Op basis van cijfers over de eerste tien maanden van dit jaar, bedragen de kosten van deze groep middelen over heel 2019 naar verwachting € 125 miljoen. Dat is € 25 miljoen minder dan in 2018 en € 65 miljoen minder dan in 2017. Dat blijkt uit een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.

Cholesterolverlagers maken onderdeel uit van de groep geneesmiddelen die worden ingezet bij Cardiovasculair Risico Management (CVRM)

Statines
Bijna alle, namelijk 97%, van alle mensen aan wie apotheken een cholesterolverlager verstrekken, gebruikt een statine. Daarvan gebruikt vrijwel de helft simvastatine en bijna een derde atorvastatine. De kosten van het gebruik van statines, lijken in 2019 na het patentverloop van rosuvastatine te stabiliseren en komen dit jaar naar verwachting uit op € 34 miljoen. Dat is veel lager dan in 2017, toen de kosten nog € 90 miljoen bedroegen. Deze kosten zijn gebaseerd op de apotheekinkoopprijzen (AIP) zonder de vergoeding voor de apotheek.

Ezetimb
Van ezetimib, dat de opname van cholesterol uit de darmen remt, verliep in 2018 het patent. Daarna daalden de kosten van dit middel, inclusief de vaste combinaties met andere cholesterolverlagers, van € 64 miljoen in 2017 tot naar schatting € 24 miljoen dit jaar. Het patentverloop heeft in tegenstelling tot dat van rosuvastatine nog wel enig effect in 2019. In het eerste kwartaal van dit jaar bedroegen de kosten nog ongeveer € 7 miljoen en in het vierde kwartaal is dat naar verwachting rond de € 5 miljoen. In dezelfde periode is het gebruik, uitgedrukt in DDD’s, met ongeveer 15% gestegen.

Toename PCSK9-remmers
Het effect in 2019 van het patentverloop van ezetimib wordt tenietgedaan doordat in de loop van het jaar het gebruik van evolocumab en alirocumab is toegenomen. Dit zijn vertegenwoordigers van de nieuwste generatie cholesterolverlagers – de PCSK9-remmers  – die door injecteren worden toegepast. In het eerste kwartaal bedroegen de kosten ongeveer € 14 miljoen en in het laatste kwartaal naar schatting ongeveer € 16 miljoen.
Hierbij moet worden opgemerkt dat door geheime afspraken met de minister de werkelijke prijzen niet bekend zijn. Die worden achteraf met de fabrikant verrekend. Deze middelen worden uitsluitend vergoed onder voorwaarden, waaronder dat de behandelingsdoelstelling met de gebruikelijke cholesterolverlagers niet wordt bereikt. 

Herziene versie NHG-Standaard CVRM
In mei 2019 is er een herzien versie van de NHG-Standaard CVRM. Een belangrijke aanpassing daarin is een verlaging van de LDL-streefwaarden voor patiënten onder de 70 jaar met hart- en vaatziekten. Naar verwachting zullen hierdoor statines vaker hoger worden gedoseerd of vaker worden gecombineerd met ezetimib. Het is nog te vroeg om te beoordelen of, en zo ja in welke mate, dit effect optreedt.

Zie het bericht bij de SFK

Meer lezen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

CBG Collegedag: Balans in roerige tijden

Op 10 november van 10 -13 uur vindt de Collegedag van het CBG plaats. Een digitale bijeenkomst voor apothekers, artsen, wetenschappers, patiëntvertegenwoordigers en andere geïnteresseerden.

Het begon op de fiets

Wanneer een patiënt een nieuwe inhalator krijgt voorgeschreven, geven enkel wij standaard uitleg over het gebruik. Die afspraken zijn regio breed gemaakt.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.