Kostenoverzichten op Farmacotherapeutisch Kompas

geldOverzichten van geneesmiddelkosten en geneesmiddelprijzen maken voortaan weer deel uit van het vernieuwde Farmacotherapeutisch Kompas (FK). Gebruikers van het FK kunnen dus prijzen vergelijken en dat is mogelijk van geneesmiddelen binnen een werkzame stof, een geneesmiddelgroep óf bij een gekozen indicatie. Tevens wordt de eventuele eigen bijdrage van een middel getoond. Zo kan de voorschrijver op een goede en correcte wijze eventuele vragen van patiënten beantwoorden.

De kostenoverzichten in het FK zijn op veler verzoek (weer) opgenomen.
Ze zijn op te zoeken op de naam van het specialité, maar ook op naam van generieke producten. Een generiek geneesmiddel is therapeutische gelijkwaardig aan een origineel farmaceutisch product (specialité) waarvan het patent is verlopen. Voor het goed kunnen vergelijken van geneesmiddelen worden de prijzen uitgedrukt in vergelijkbare eenheden.

Gemiddelde bedragen

De bedragen in de kostenoverzichten zijn gemiddelden, inclusief 6% BTW en exclusief het aflevertarief van de apotheek. De gemiddelden zijn bepaald over geneesmiddelen met gelijke werkzame stof, productnaam, sterkte en toedieningsvorm. De kostengegevens worden maandelijks geactualiseerd. Deze gegevens zijn afkomstig van Z-Index: de intermediair die zorginformatie verzamelt, controleert, verrijkt, koppelt, beheert en verspreidt.

Over het Farmacotherapeutisch Kompas

Het FK biedt onafhankelijke informatie over geneesmiddelen en de behandeling van aandoeningen met geneesmiddelen (farmacotherapie). Het doel van het FK is (aspirant-)artsen en verpleegkundigen te ondersteunen bij gepast voorschrijven van geneesmiddelen. Dit houdt in dat geneesmiddelen waarvan de werking niet is aangetoond, niet moeten worden voorgeschreven, al zijn deze nog zo goedkoop. En dat dure geneesmiddelen waarvan de werking is aangetoond, moeten worden voorgeschreven als er geen ander middel beschikbaar is.

Kostenoverzichten op de website Farmacotherapeutisch Kompas

Bron: Farmacotherapeutisch Kompas
Onder redactie van: Gerda van Beek

 

 

Lees meer artikelen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.