Krachtige coalitie

Het is al weer even geleden dat het roer om zou gaan. U weet wel, de immense berg aan onnodige regels die het leven van u als zorgverlener er zeker niet leuker op maakt moest worden gesloopt. Immers, dagelijks werkt u zich door een stapel administratie en bureaucratie heen. Kost u 40 procent van uw zorgtijd.

Stop daar nu eens mee riepen een aantal huisartsen. Iedereen was enthousiast, van VWS tot zorgverzekeraar, slopen die handel, ontregel de zorg!
Dat was 2015. We zijn nu zes jaar verder. Is het probleem opgelost? Bart Janknegt, bestuursvoorzitter van de VvAA en stuwende kracht achter het initiatief is tevreden dat het onderwerp regeldruk op de agenda staat. Tja…

En over de resultaten? “Zorgverleners geven aan dat op kleine onderdelen een beetje vooruitgang is te zien, maar dat er nog steeds flinke kiezels in de schoen zitten. Het tempo om de problemen op te lossen moet omhoog. Het is aan de beleidsmakers om dit laaghangend fruit te plukken”, zegt Janknegt in deze editie.

Of neem het aanleggen van een ijzeren voorraad medicijnen om een einde te maken aan de voortdurende tekorten waar u en uw patiënten dagelijks last van hebben. Niet door de oorzaken van de tekorten als het preferentiebeleid aan te pakken maar met een grote stapel geneesmiddelen. Wie dat gaat betalen is na jaren overleg nog steeds onduidelijk. Daarom houdt minister Van Ark een proef. Fabrikanten, zorgverzekeraars en koepels gaan onderzoeken wat dat nou kost, zo’n ijzeren voorraad. Voor de resultaten bekend zijn is het 2022 en zijn de tekorten alleen maar verder opgelopen. Een proef over echt vooruitgang te verbloemen. Tja…

Kennelijk lukt het niet om via de weg van het overleg dit laaghangend fruit te plukken. Tijd voor hard ingrijpen. Kijk eens naar de nieuwe politieke partij BBB van Caroline van der Plas die met een ministerie van het platteland op 100 km afstand van Den Haag de problemen van boer en buitenlui wil oplossen. Misschien dat een ministerie voor eerstelijns zorg met standplaats Oss of een aparte staatsecretaris voor de zorgverlener iets voor elkaar krijgt?

Of laat politici met goeie banden met huisarts en apotheker in de Tweede Kamer de handen ineen slaan. Zijn er genoeg van. Neem Jeroen van Wijngaarden, draagt de apotheker een warm hart toe want was lobbyist bij apothekenorganisatie KNMP en in de farmaceutische industrie. Of Bart Smals, komt weer in de bankjes als zijn partij gaat regeren, ís zelfs apotheker en voormalig bestuurder bij diezelfde KNMP. Judith Tielen heeft ooit geneeskunde gestudeerd. En als arts-onderzoeker Nicki Pouw van JA 21 aansluit bij deze drie VVD-ers ontstaat toch een krachtige coalitie die nu eens echt iets kan betekenen voor huisarts en apotheker.

Niels van Haarlem, Redacteur

Mag het een onsje minder?

De eerstelijns zorgverleners volgen braaf de richtlijn cardiovasculair risicomanagement en geven standaard 40 mg simvastatine, aldus Wittekoek.

21 dagen

Met de juichende supporters voor ogen vraagt Maayke Fluitman zich af hoe diep onze oude manieren van handelen ingeslepen zijn en of we teruggaan naar ‘zoals het altijd was’.

Mag het een onsje minder?

De eerstelijns zorgverleners volgen braaf de richtlijn cardiovasculair risicomanagement en geven standaard 40 mg simvastatine, aldus Wittekoek.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.