BIG-6: Atherosclerotisch vaatlijden

In het kort

De module Atherosclerotisch vaatlijden is onderdeel van de cyclus BIG-6: Klinische farmacotherapie, die u leert uw farmaceutische expertise in te zetten om de kwaliteit van de farmacotherapie te verhogen. De docenten gaan in op de primaire en secundaire preventie van klinisch relevante schade van atherosclerotisch vaatlijden.  U krijgt een overzicht van de optimale medicamenteuze behandeling van de diverse vormen van atherosclerotisch vaatlijden, waaronder coronair en cerebrovasculair arterieel vaatlijden. U leert een weloverwogen beslissing nemen over de toepassing van antihypertensiva en trombocytenaggregatieremmers. Ook de plaatsbepaling van de nieuwe middelen komt aan bod. Aan het einde van de nascholing is uw kennis van de farmacotherapie van atherosclerotisch vaatlijden op een wetenschappelijke, maar praktisch toepasbare wijze up-to-date gebracht.

Voor wie
Openbaar apothekers, Poliklinische apothekers

Duur
Cursus van 9.30 – 17.00 uur

Datum en locatie:
3 maart 2020, BCN, Daltonlaan 100, Utrecht

Accreditatie
6,5 uur  Openbaar apotheker
6,5 uur Poliklinisch apothekers

Kosten
€ 390,00 (excl. BTW)

Aanbieder
PAOFarmacie

Aanmelden
https://www.paofarmacie.nl/index.php?uid=2&cid=6472&did=6038

Lees meer artikelen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.