Laaggeletterden naar Apo.nl

FarmaMagazine_iconenVanaf 7 september zijn op Apo.nl – de makkelijk te onthouden naam voor Apotheek.nl – 24 iconen opgenomen die voor laaggeletterden lastige begrippen uit de apotheek uitleggen. Apothekersassistenten kunnen de iconen aan de balie inzetten. Bovendien verschijnt een boek met verhalen van moeilijk lezende medicijngebruikers en start in Den Haag een multimediale expositie. Dit valt samen met de start van de campagne ‘Kunt u dat even uitleggen’.  

De campagne is ontwikkeld door de KNMP is samenwerking met het expertisecentrum gezondheidsverschillen Pharos, de Stichting Lezen en Schrijven en V&VN. Het doel is een goed medicijngebruik door laaggeletterde patiënten bevorderen. Speciaal voor de doelgroep zijn 24 nieuwe iconen ontwikkeld die lastige begrippen uitleggen als ‘driemaal daags’ en ‘op een lege maag innemen’. Ook zijn er iconen voor de werking van de medicatie. Alle iconen zijn getest door respondenten uit de doelgroep en beschikbaar via Apotheek.nl.

Dag van de Apothekersassistent
Na een klik op een pictogram start een filmpje met uitleg. Daarnaast is aan veel geneesmiddelpagina’s op Apotheek.nl een ‘uitlegknop’ toegevoegd. Na een klik hierop wordt de belangrijkste informatie over het medicijn voorgelezen. Ook komt er een woordenboek, dat moeilijke woorden als ‘wisselwerkingen’ uitlegt.
Apothekersassistenten krijgen op de Dag van de Apothekersassistent, de vierde dinsdag van september, gratis toegang tot de tentoonstelling in het Museum voor Communicatie met de e-learning. Alle assistenten die de tentoonstelling bezoeken, krijgen het boek ‘De apothekersassistent’ cadeau.

Kijkje in leven laaggeletterde
De verschillende onderdelen van de campagne geven een kijkje in het leven van een laaggeletterde en laten het belang van taalvaardigheid voor juist medicatiegebruik zien. De persoonlijke portretten in het boek ‘Kunt u dat even uitleggen – Verhalen van moeilijk lezende medicijngebruikers’ laten zien hoe het is om niet te beschikken over voldoende taalvaardigheid. Ervaringsdeskundigen vertellen hoe lastig het is om instructies als ‘tweemaal daags één’ te begrijpen, of te onthouden welke naam hun geneesmiddel heeft.

Herkennen en coachen
Met een speciaal ontwikkelde e-learning in het museum krijgen verpleegkundigen, verzorgenden en apothekersassistenten instrumenten in handen om laaggeletterden te herkennen en hen te coachen bij hun medicijngebruik. Een documentaire geeft een kijkje in de dagelijkse bezigheden van enkele laaggeletterden en laat zien hoe hun medicijngebruik in gevaar komt doordat ze gezondheidsinformatie niet begrijpen. Ook zorgverleners, zoals een apotheker, een huisarts en een wijkverpleegkundige vertellen over hun ervaringen. Een van de radiocommercials die de komende maanden wordt uitgezonden op regionale radiozenders, heet: ´Rectaal inbrengen. Kunt u dat even uitleggen? Veilig medicijngebruik? Vraag het uw apotheker.’

Laaggeletterdheid en medicatiegebruik
In Nederland is zo’n 11% van de volwassen bevolking laaggeletterd. Daarnaast heeft 25% moeite met het lezen en begrijpen van schema’s en formulieren of gezondheidsinformatie zoals bijsluiters. Laaggeletterden hebben specifieke problemen met hun medicatiegebruik. Ze hebben vaak moeite om de uitleg en de bijsluiter te begrijpen. Dat kan leiden tot therapie-ontrouw en verkeerd geneesmiddelgebruik. Onder het motto ‘Kunt u dat even uitleggen?’ wil de KNMP het taboe doorbreken. Het moet gewoon worden voor een patiënt – laaggeletterd of niet – om extra uitleg te vragen wanneer hij deze niet begrijpt.

Tekst: Kees Kommer

Meer lezen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Overzicht inhalatoren helpt huisarts bij inhalatorkeuze

Het NHG heeft overzichten gepubliceerd van inhalatoren die gebruikt kunnen worden bij astma en COPD. Deze tabellen zijn een aanvulling op de behandelstappenplannen uit de recente herziene NHG-Standaarden Astma bij volwassenen en COPD. Huisartsen kunnen deze tabellen gebruiken als keuzehulp bij het voorschrijven van een inhalator. “Onder huisartsen was er duidelijk behoefte aan een overzicht van inhalatoren”, zegt Zamire Damen, niet-praktiserend huisarts en senior wetenschappelijk medewerker bij het NHG. Er zijn veel inhalatoren op de markt voor de behandeling van astma en COPD en voor huisartsen of praktijkondersteuners is het niet altijd eenvoudig daar het overzicht in te krijgen. “De herziene NHG-Standaarden over astma en COPD geven wel algemene aanbevelingen over de inhalatorkeuze, bijvoorbeeld met betrekking tot uniformiteit, gebruiksgemak of kosten. Maar een overzicht met beschikbare inhalatoren en informatie over deze aspecten ontbrak tot nu toe. We besloten daarom na de herziening van de genoemde richtlijnen een project te starten…