Landelijke campagne Samen Beslissen

Iedereen is anders en elke persoonlijke situatie is uniek. Door samen te beslissen over de zorg, staan mensen achter de verleende zorg, zijn ze er meer tevreden over en houden zich trouwer aan de afspraken die met hun zorgverlener zijn gemaakt. Daarom start op 6 september een landelijke campagne over Samen Beslissen.

De campagne gaat over een openhartig gesprek tussen zorgverlener en patiënt/cliënt. Een goede behandeling past bij de persoonlijke situatie van een patiënt. En dat kan voor iedereen anders zijn. Zorgprofessional en patiënt horen samen te kunnen beslissen wat voor die persoon de beste behandeling is. Hoewel het logisch lijkt, is dat het toch niet. Van de zorgverleners zegt 46% dat zij samen met de patiënt/cliënt tot een besluit komen. En van de deelnemers aan het doelgroepenonderzoek dat voorafgaand aan de campagne is gedaan, ervaart slechts 37% dat het gaat om een gezamenlijke uitkomst.

Brede aanpak
Samen Beslissen is de grootste campagne over dit onderwerp ooit. In de huisartsenzorg, medisch specialistische zorg, paramedische zorg en wijkverpleging wordt het thema op de kaart gezet. Het brede publiek gaat dit zien en horen op tv, radio, billboards in print en online. De campagne heeft een looptijd van anderhalf jaar.

Campagnematerialen
Wilt u meedoen en bijdragen aan de campagne? Bestel dan campagnematerialen, zoals posters, pennen flyers en dergelijke. Met een eenvoudige tool maakt u daarnaast uw eigen social media-uitingen. Huisartsen die hiervoor interesse hebben, kunnen een e-mail sturen naar communicatie@nhg.org. Van het NHG ontvangt u vervolgend dat u de inloggegevens ontvangt en aan de slag kan.

De campagne Samen Beslissen is een initiatief van het programma Uitkomstgerichte Zorg.

Onder redactie van: Gerda van Beek

Nieuwe NHG-Standaard pakt COPD in volle breedte aan

Behandeling bij COPD gericht op vermindering ziektelast patiënten Het accent bij de behandeling van COPD ligt op de niet-medicamenteuze therapie, volgens de herziene NHG-Standaard COPD die in april 2021 verscheen. Insteek is het zoveel mogelijk opheffen van beperkingen en het verbeteren van de prognose van patiënten. De plaats van inhalatiecorticosteroïden is beperkt en de standaard is terughoudend bij het gebruik van triple-therapie. De NHG-Standaard CODP is aangepast ten opzichte van de vorige die dateerde uit 2015. Redenen voor de aanpassingen komen zowel voort uit het veld als uit voortschrijdend wetenschappelijk inzicht, geeft huisarts dr. Erik Bischoff aan, een van de leden van de NHG-werkgroep die werkte aan de vernieuwde NHG-Standaard. Hij leidt het onderzoeksprogramma Chronische aandoeningen en multimorbiditeit binnen de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc Nijmegen. Daarnaast coördineert hij namens het NHG de landelijke kaderopleiding Astma en COPD. “Vernieuwd is de omschrijving van de ziektelast, waarbij verder wordt gekeken dan…

Snoeien in aantal zorgverzekeraars

De apotheker en huisarts krijgen betaald voor individuele verrichtingen, niet voor samenwerking. Juist door samenwerking wordt doelmatige zorg geleverd, aldus Guus Schrijver.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.