Landelijke coördinatie voor IC-geneesmiddelen

De beschikbaarheid van geneesmiddelen op de IC’s wordt voorlopig landelijk gecoördineerd. Dit om de sterk groeiende vraag aan geneesmiddelen op de intensive care voor behandeling van corona patiënten het hoofd te bieden. Het ‘landelijk coördinatiecentrum geneesmiddelen’ monitort de voorraden en probeert waar nodig deze te vergroten. Ook beoordeelt het coördinatiecentrum of ziekenhuisapotheken zelf extra medicatie kunnen bereiden voor coronapatiënten op de intensive care.

Geneesmiddelen zijn mede-bepalend voor de beschikbare capaciteit op de intensive care. Het landelijk coördinatiecentrum geneesmiddelen onderhoudt dagelijks contact met ziekenhuisapotheken en groothandels om een accuraat beeld te hebben van de medicijnvoorraad en grondstoffen voor geneesmiddelen. Deze middelen worden veelal door ziekenhuizen ingekocht bij groothandels. Een deel kan ook door ziekenhuisapotheken zelf worden bereid.

Meldpunt geneesmiddelentekort
Het landelijk coördinatiecentrum werkt nauw samen met het Meldpunt geneesmiddelentekorten bij het CBG en de IGJ. Zo kan er door het Meldpunt preventief een tekortenbesluit worden genomen. Ook kan het zo sneller uitzonderingen toestaan voor ompakken van geïmporteerde verpakkingen voor gebruik in ziekenhuizen.

Het landelijk coördinatiecentrum geneesmiddelen is een initiatief van Nederlandse Vereniging van Ziekenhuis Apothekers (NVZA), de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Nederlandse Federatie van Universitair Medisch Centra (NFU), de Bond van Groothandelaren in het Pharmaceutische Bedrijf (BG Pharma), de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) in opdracht van het ministerie van VWS.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.