Leer meer over eenheid van taal in de zorg

Op 13 februari a.s. is er een symposium over SNOMED. Dit betreft het internationals terminologiestelsel, waarin reeds ruim 150.000 medische termen in het Nederlands beschikbaar zijn. Want eenheid van taal is de basis voor gegevensoverdracht in de zorg, zowel tussen zorgverleners onderling als tussen zorgverleners en patiënten.

SNOMED is een van de standaarden die gaat worden gebruikt bij het opstellen van de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Patiënten kunnen de informatie in hun gezondheidsomgeving beter begrijpen doordat medische termen uit SNOMED direct gekoppeld zijn aan een patiëntvriendelijke term. Zorgverleners moeten dus van dit systeem op de hoogte zijn. Hoe kun je efficiënt gebruik maken van dit stelsel van medische termen met de bijbehorende synoniemen? Leer daar meer over tijdens het symposium.

Informatieoverdracht
Het gebruik van dit systeem is een van de randvoorwaarden die nodig zijn voor het verder uitvoeren van digitale uitwisseling volgens het MedMij-afsprakenstelsel. SNOMED gaat ook een belangrijke rol bij spelen is de digitale overdracht van patiëntgegevens (eOverdracht). Bijvoorbeeld bij ontslag uit het ziekenhuis met informatieoverdracht naar de wijkverpleegkundige of de huisarts. Het is daarbij uiteraard van groot belang dat alle beroepsgroepen in de eerste en in de tweede lijn dezelfde aanduidingen gebruiken voor bepaalde behandelingen. Dat is nu beslist nog niet altijd het geval en met SNOMED wordt dat dus meer gelijk getrokken.

Inzet zorgverleners
Succesvol gebruik en effect van SNOMED is vooral afhankelijk van de inzet van zorgverleners, die het systeem moeten vullen. En dat is nog geen sinecure. Daarom is hun deelname aan het symposium zeer gewenst.

Meer informatie
Kijk hier voor alle informatie over het symposium.
Kijk hier voor alle informatie over de ontwikkeling van SNOMED.

Nictiz organiseert het symposium in samenwerking met: CMIO Netwerk, CNIO Netwerk, FMS (Federatie Medisch Specialisten), InEen, NFU (Nederlandse Federatie van Universitair Medisch Centra), NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap), NVZ (Nederlands Vereniging van Ziekenhuizen), Patiëntfederatie Nederland, V&VN, ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland.

Gerelateerde berichten

  • Stomadrager centraal in pamflet over stomazorgStomadrager centraal in pamflet over stomazorg In ons land zijn er bijna 40.000 mensen met een stoma. Sinds 2018 zijn er nieuwe afspraken over de aanspraak op stomahulpmiddelen. Het sleutelwoord hierbij is functioneringsgericht. […]
  • Thuismedicatie in ziekenhuis voorkomt verspillingThuismedicatie in ziekenhuis voorkomt verspilling Iedereen kent het gegeven. Patiënten die voor ziekenhuisopname al medicijnen gebruiken, krijgen in het ziekenhuis dezelfde geneesmiddelen opnieuw voorgeschreven. De oude pillen moeten zij […]
  • Stijging uitgaven farmaceutische zorg slechts één procentStijging uitgaven farmaceutische zorg slechts één procent De uitgaven aan de farmaceutische zorg via openbare apothekers in het basispakket zijn in 2018 gestegen met slechts 1,1 procent. Als het dure middel Orkambi buiten beschouwing wordt […]
  • Zorg voor eczeem en psoriasis onder de loepZorg voor eczeem en psoriasis onder de loep Er zijn bijna 2 miljoen mensen met eczeem. Daarnaast hebben ruim 450.000 mensen psoriasis. Zij ervaren in het dagelijks leven veel last van hun aandoening en komen minimaal eens keer […]
  • Uitstel STIP-subsidierondeUitstel STIP-subsidieronde De GGG Raad (Goed Gebruik Geneesmiddelen) heeft op advies van de STIP-commissie besloten het openen van een nieuwe STIP-subsidieronde maximaal een jaar uit te stellen. ZonMw heeft reeds […]

Auteur: redactie
Categorie: Actueel