Let bij zwangere vrouwen op juiste hiv-medicatie

Bij zwangere vrouwen werkt hiv-medicatie met darunavir in combinatie met cobicistat in het tweede en derde trimester minder goed. Bij deze vrouwen is het risico groter dat het virus niet goed onderdrukt blijft. Hierdoor kan hun ongeboren kindje besmet raken met het hiv-virus. Dit blijkt uit onderzoek.

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) adviseert artsen daarom vrouwen die zwanger zijn, niet met deze medicijnen te behandelen. Het gaat om de combinatiemiddelen Symtuza en Rezolsta, en Prezista samen met cobicistat (Tybost).

Darunavir is een geneesmiddel tegen retrovirussen dat wordt gebruikt bij de behandeling van een infectie met het humaan immunodeficiëntievirus (hiv). Het kan samen gegeven worden met cobicistat, dat de hoeveelheid darunavir in het bloed zou moeten verhogen.

Advies aan patiënten
Gebruikt u darunavir in combinatie met cobicistat en bent u zwanger of heeft u een kinderwens? Stop niet met uw medicatie maar overleg met uw arts over uw behandeling.

Advies aan zorgverleners
– Start geen therapie met darunavir/cobicistat tijdens de zwangerschap.
– Zet vrouwen die tijdens de behandeling zwanger worden, over op een alternatief regime, bijvoorbeeld darunavir/ritonavir.

Alle betrokkenen geïnformeerd
De firma Janssen heeft over dit onderwerp een brief verstuurd, een zogenaamde Direct Healthcare Professional Communication (DHPC). De brief met deze belangrijke risico-informatie is in overleg met het Europese geneesmiddelenagentschap (EMA), het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gestuurd naar internist-infectiologen of hiv-behandelaren (ook die in opleiding), klinisch virologen en/of medisch microbiologen betrokken bij hiv-behandeling, hiv-verpleegkundigen, gynaecologen, huisartsen (alle genoemde zorgverleners ook in opleiding), ziekenhuisapothekers, poli-apotheken en plus-apotheken.

Kerntak CBG
Het signaleren en analyseren van bijwerkingen gedurende de gehele levenscyclus van een geneesmiddel wordt geneesmiddelenbewaking of farmacovigilantie genoemd. Dit is een kerntaak van het CBG. In geval van urgente en/of belangrijke veiligheidsissues worden medische beroepsbeoefenaren door middel van een DHPC op de hoogte gebracht.

Onder redactie van: Gerda van Beek

 

 

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.