Let bij zwangere vrouwen op juiste hiv-medicatie

Bij zwangere vrouwen werkt hiv-medicatie met darunavir in combinatie met cobicistat in het tweede en derde trimester minder goed. Bij deze vrouwen is het risico groter dat het virus niet goed onderdrukt blijft. Hierdoor kan hun ongeboren kindje besmet raken met het hiv-virus. Dit blijkt uit onderzoek.

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) adviseert artsen daarom vrouwen die zwanger zijn, niet met deze medicijnen te behandelen. Het gaat om de combinatiemiddelen Symtuza en Rezolsta, en Prezista samen met cobicistat (Tybost).

Darunavir is een geneesmiddel tegen retrovirussen dat wordt gebruikt bij de behandeling van een infectie met het humaan immunodeficiëntievirus (hiv). Het kan samen gegeven worden met cobicistat, dat de hoeveelheid darunavir in het bloed zou moeten verhogen.

Advies aan patiënten
Gebruikt u darunavir in combinatie met cobicistat en bent u zwanger of heeft u een kinderwens? Stop niet met uw medicatie maar overleg met uw arts over uw behandeling.

Advies aan zorgverleners
– Start geen therapie met darunavir/cobicistat tijdens de zwangerschap.
– Zet vrouwen die tijdens de behandeling zwanger worden, over op een alternatief regime, bijvoorbeeld darunavir/ritonavir.

Alle betrokkenen geïnformeerd
De firma Janssen heeft over dit onderwerp een brief verstuurd, een zogenaamde Direct Healthcare Professional Communication (DHPC). De brief met deze belangrijke risico-informatie is in overleg met het Europese geneesmiddelenagentschap (EMA), het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gestuurd naar internist-infectiologen of hiv-behandelaren (ook die in opleiding), klinisch virologen en/of medisch microbiologen betrokken bij hiv-behandeling, hiv-verpleegkundigen, gynaecologen, huisartsen (alle genoemde zorgverleners ook in opleiding), ziekenhuisapothekers, poli-apotheken en plus-apotheken.

Kerntak CBG
Het signaleren en analyseren van bijwerkingen gedurende de gehele levenscyclus van een geneesmiddel wordt geneesmiddelenbewaking of farmacovigilantie genoemd. Dit is een kerntaak van het CBG. In geval van urgente en/of belangrijke veiligheidsissues worden medische beroepsbeoefenaren door middel van een DHPC op de hoogte gebracht.

Onder redactie van: Gerda van Beek

 

 

Meer lezen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Overzicht inhalatoren helpt huisarts bij inhalatorkeuze

Het NHG heeft overzichten gepubliceerd van inhalatoren die gebruikt kunnen worden bij astma en COPD. Deze tabellen zijn een aanvulling op de behandelstappenplannen uit de recente herziene NHG-Standaarden Astma bij volwassenen en COPD. Huisartsen kunnen deze tabellen gebruiken als keuzehulp bij het voorschrijven van een inhalator. “Onder huisartsen was er duidelijk behoefte aan een overzicht van inhalatoren”, zegt Zamire Damen, niet-praktiserend huisarts en senior wetenschappelijk medewerker bij het NHG. Er zijn veel inhalatoren op de markt voor de behandeling van astma en COPD en voor huisartsen of praktijkondersteuners is het niet altijd eenvoudig daar het overzicht in te krijgen. “De herziene NHG-Standaarden over astma en COPD geven wel algemene aanbevelingen over de inhalatorkeuze, bijvoorbeeld met betrekking tot uniformiteit, gebruiksgemak of kosten. Maar een overzicht met beschikbare inhalatoren en informatie over deze aspecten ontbrak tot nu toe. We besloten daarom na de herziening van de genoemde richtlijnen een project te starten…