Zorg voor mensen met maagklachten kan mogelijk zinniger

In ons land kampen veel mensen met maagklachten. De klachten kunnen veel invloed hebben op het dagelijks functioneren. Ruim 3 miljoen patiënten slikken maagzuurremmers. De zorg voor mensen met maagklachten kan waarschijnlijk zinniger, zo meldt het Zorginstituut Nederland. Mogelijk is er sprake van overdiagnostiek en overbehandeling.

Met patiëntenverenigingen, zorgprofessionals en zorgverzekeraars heeft het Zorginstituut de afgelopen maanden de zorg voor mensen met een spijsverteringsziekte onderzocht. Het onderzoek maakt inzichtelijk dat deze zorg voor mensen zinniger kan.

Overbehandeling
Tijdens het screeningsproces zijn verschillende aanwijzingen gevonden voor overdiagnostiek en overbehandeling. Patiënten met gastro-oesofageale reflux ziekte (brandend maagzuur) en een functionele dyspepsie (verstoorde spijsvertering) worden vaak doorverwezen voor een gastroscopie. De vraag is of zo’n maagonderzoek altijd nodig is, omdat bij een deel van de patiënten onnodig belastend onderzoek plaatsvindt. Ook is mogelijk sprake van overbehandeling met maagzuurremmers (PPI’s) voor maagklachten of ter preventie van maagcomplicaties. Door overbehandeling met deze PPI’s lopen patiënten het risico op (ernstige) bijwerkingen.

Verdiepingsfase
In de verdiepingsfase gaat het Zorginstituut verder onderzoek verrichten naar de zorg voor mensen met maagklachten, om zo te komen tot verbeterafspraken. Partijen in het veld ondersteunen de keuze voor het onderwerp maagklachten. In de verdiepingsfase vindt gedetailleerd onderzoek plaats met aanvulling van ontbrekende kennis met extra data-analyses, wetenschappelijke reviews, praktijkonderzoek en literatuuronderzoek. 

Het programma Zinnige Zorg
Het onderzoek naar de zorg voor mensen met spijsverteringsklachten maakt deel uit van het programma Zinnige Zorg. In dit programma brengt het Zorginstituut samen met patiëntenorganisaties, zorgprofessionals, zorginstellingen en zorgverzekeraars in beeld hoe de zorg uit het basispakket in de praktijk wordt geleverd. In elk Zinnige Zorg-project neemt het Zorginstituut een zorggebied onder de loep, vanuit het perspectief van de patiënt. Met zinnige zorg wordt bedoeld: niet meer zorg dan nodig, niet minder dan noodzakelijk en zonder onnodige kosten.

Zie het rapport Screeningsfase Ziekten van het spijsverteringsstelsel

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.