Zorg voor mensen met maagklachten kan mogelijk zinniger

In ons land kampen veel mensen met maagklachten. De klachten kunnen veel invloed hebben op het dagelijks functioneren. Ruim 3 miljoen patiënten slikken maagzuurremmers. De zorg voor mensen met maagklachten kan waarschijnlijk zinniger, zo meldt het Zorginstituut Nederland. Mogelijk is er sprake van overdiagnostiek en overbehandeling.

Met patiëntenverenigingen, zorgprofessionals en zorgverzekeraars heeft het Zorginstituut de afgelopen maanden de zorg voor mensen met een spijsverteringsziekte onderzocht. Het onderzoek maakt inzichtelijk dat deze zorg voor mensen zinniger kan.

Overbehandeling
Tijdens het screeningsproces zijn verschillende aanwijzingen gevonden voor overdiagnostiek en overbehandeling. Patiënten met gastro-oesofageale reflux ziekte (brandend maagzuur) en een functionele dyspepsie (verstoorde spijsvertering) worden vaak doorverwezen voor een gastroscopie. De vraag is of zo’n maagonderzoek altijd nodig is, omdat bij een deel van de patiënten onnodig belastend onderzoek plaatsvindt. Ook is mogelijk sprake van overbehandeling met maagzuurremmers (PPI’s) voor maagklachten of ter preventie van maagcomplicaties. Door overbehandeling met deze PPI’s lopen patiënten het risico op (ernstige) bijwerkingen.

Verdiepingsfase
In de verdiepingsfase gaat het Zorginstituut verder onderzoek verrichten naar de zorg voor mensen met maagklachten, om zo te komen tot verbeterafspraken. Partijen in het veld ondersteunen de keuze voor het onderwerp maagklachten. In de verdiepingsfase vindt gedetailleerd onderzoek plaats met aanvulling van ontbrekende kennis met extra data-analyses, wetenschappelijke reviews, praktijkonderzoek en literatuuronderzoek. 

Het programma Zinnige Zorg
Het onderzoek naar de zorg voor mensen met spijsverteringsklachten maakt deel uit van het programma Zinnige Zorg. In dit programma brengt het Zorginstituut samen met patiëntenorganisaties, zorgprofessionals, zorginstellingen en zorgverzekeraars in beeld hoe de zorg uit het basispakket in de praktijk wordt geleverd. In elk Zinnige Zorg-project neemt het Zorginstituut een zorggebied onder de loep, vanuit het perspectief van de patiënt. Met zinnige zorg wordt bedoeld: niet meer zorg dan nodig, niet minder dan noodzakelijk en zonder onnodige kosten.

Zie het rapport Screeningsfase Ziekten van het spijsverteringsstelsel

21 dagen

Met de juichende supporters voor ogen vraagt Maayke Fluitman zich af hoe diep onze oude manieren van handelen ingeslepen zijn en of we teruggaan naar ‘zoals het altijd was’.

Bredere toepassing nieuwe glucoseverlagende middelen in zicht, ook in de eerste lijn

“Begin niet te snel met insuline in verband met het dominant worden van overgewicht onder de bevolking”, is het advies aan huisartsen van prof. dr. Cees Tack, hoogleraar interne geneeskunde, in het bijzonder diabetologie, aan het Radboudumc in Nijmegen. De nieuwe generatie bloedglucoseverlagende middelen – GLP-1-agonisten en SGLT-2-remmers – krijgt volgens hem een steeds prominentere rol in de geneeskunde. Niet alleen binnen de diabetologie, maar ook binnen de cardiologie en nefrologie krijgen deze middelen steeds meer ingang. Zes vragen over GLP-1-agonisten en SGLT-2-remmers. 1. Wat is de op dit moment de plaats van GLP-1- agonisten en SGLT-2-remmers bij de behandeling van diabetes? “De praktijk is lerende. Op dit moment worden zowel de NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 uit 2018 en de NIV-richtlijn Farmacotherapie bij Diabetes Mellitus type 2 voor de tweede lijn, herzien”, geeft hoogleraar interne geneeskunde/diabetologie prof. dr. Cees Tack aan. De herziening van de NHG-Standaard wordt ergens in…

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.