Machtspositie verzekeraar bij geneesmiddeleninkoop

Doctor signing a medical report in his office

Doctor signing a medical report in his office

In de basisverzekering maken verzekeraars afspraken met aanbieders over de te leveren zorg. Daarbij hebben verzekeraars bij de farmacie prikkels geïntroduceerd, gericht op kostenreductie. Met als gevolg dat de zorgverzekeraar via beleidsmaatregelen indirect invloed uitoefent op het voorschrijfgedrag van medische behandelaars.

Dat blijkt uit een onderzoek naar de factoren die van invloed zijn op het voorschrijfbeleid van artsen en het afleverbeleid van apothekers, gedaan door  onderzoeksbureau IQ Healthcare, verbonden aan het Radboudumc in Nijmegen. De studie is uitgevoerd in opdracht van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen Nederland.

Vakinhoudelijk

Het onderzoek is gebaseerd op literatuuronderzoek en interviews met artsen en apothekers. Daaruit blijkt dat vakinhoudelijke overwegingen en gebruiksvriendelijkheid op individueel patiëntniveau de belangrijkste factoren zijn bij het voorschrijven en afleveren van geneesmiddelen. In de extramurale zorg ervaren de ondervraagde huisartsen en apothekers weinig directe invloed van de zorgverzekeraar op het voorschrijf- en afleverbeleid in de spreekkamer.

Machtspositie

IQ Healthcare constateert tegelijk dat de verzekeraar een relatief sterke machtspositie heeft bij de inkoop van geneesmiddelen. De verzekeraar koopt voornamelijk in op basis van kostenafwegingen. De indicatoren voor kwaliteit zijn beperkt van invloed op het contracteergedrag. Er zijn signalen dat de toegenomen financiële druk op de inkoop van geneesmiddelen ten koste kan gaan van de kwaliteit van zorg.

Beperkte speelruimte
De speelruimte van huisarts en apotheker is beperkt door beleidsmaatregelen van de zorgverzekeraar, met het preferentiebeleid, laagste prijsgarantie en IDEA/pakjesmodel als belangrijkste voorbeelden. In de intramurale zorg zijn genoemd als beperkende factoren: de krappe groei van de geneesmiddelenruimtes binnen de ziekenhuisbudgetten en de stevige druk van de verzekeraar om over te stappen naar biosimilars.

Apothekers

Apothekers ondervinden invloed van de zorgverzekeraar vanwege het preferentiebeleid. Een patiënt moet (meer) bijbetalen voor een bepaald geneesmiddel als de apotheker dat verkiest boven een goedkoper alternatief. Ook zien apothekers de administratieve lastendruk toenemen als gevolg van de gedetailleerde controle door zorgverzekeraars.

Gesprek

De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen Nederland wil op basis van deze uitkomsten in gesprek met zorgverzekeraars en andere partijen in de zorg. De professionele autonomie van artsen en apothekers moet behouden blijven. Natuurlijk mag van behandelaars wel kostenbewustzijn worden gevraagd, maar uiteindelijk moeten de effectiviteit en veiligheid van een geneesmiddel doorslaggevend zijn.

Onder redactie van: Gerda van Beek

 

 

Lees meer artikelen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Lymeziekte: boek en webcast

De ziekte van Lyme. Het is een ingewikkelde infectieziekte: nog steeds doen wetenschappers veel nieuwe kennis op in de strijd tegen tekenbeetziekten.

Stichting Inhalatie Instituut Nederland

Recent is het Inhalatie Instituut Nederland opgericht. Deze stichting wil de kennis en vaardigheden verbeteren bij inhalatietherapie, van zowel patiënten als van zorgverleners.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.