Meteen naar de inhoud

Malieveld-manifestatie: hoe nu verder?

De huisartsenacties en de manifestatie op het Malieveld afgelopen week waren duidelijk: het kan zo niet langer, alle huisartsenpraktijken zijn overbelast. Het moet echt anders. Minister Kuipers heeft zijn aanwezigheid bij de manifestatie helaas op het laatste moment afgezegd. Een teleurstelling voor alle aanwezigen. Namens de actiegroepen Help de huisarts verzuipt en De bezorgde huisarts hebben LHV, VPH en een huisarts de maandag erop een gesprek met hem gehad.

In het overleg is duidelijk aangegeven wat er moet gebeuren en wel het volgende:

Meer tijd voor patiëntenzorg
De standaard consulttijd moet naar 15 minuten, de grenzen van het huisartsenaanbod moeten worden gerespecteerd en willen een systeem van vertrouwen in plaats van verantwoording, dus met merkbare vermindering van administratieve lasten.

De wachttijden in ggz, sociaal domein en tweede lijn
We willen dat de wachtlijsten worden aangepakt en dat er door de andere zorg- en hulpverleners wachttijdopvang wordt geboden aan patiënten die op een wachtlijst staan.

De druk van de ANW moet verminderen
Alleen gebruik van de huisartsenposten bij echte spoedklachten, een andere organisatie en verdeling van verantwoordelijkheid voor diensten doen op de huisartsenposten en integrale samenwerking tussen huisartsenposten, ambulances en SEH’s.

Voldoende en betaalbare praktijkhuisvesting
Gemeenten moeten in hun plannen voldoende ruimte creëren voor huisartsenhuisvesting en de vergoeding moet worden aangepast om verschillen in huisvestingskosten op te vangen.

Reactie
De minister gaf in het gesprek aan dat hij de huisartsenzorg belangrijk vindt, maar de reactie stelde de gesprekspartners niet gerust. Zij zien echter nog onvoldoende dat Kuipers zich er bewust van is dat er urgent actie moet worden ondernomen en dat zijn rol daarin van groot belang is.

Bron: LHV

Onder redactie van: Gerda van Beek

Lees meer artikelen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens

Mis nooit meer het belangrijkste eerstelijns nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends in de eerstelijns zorg.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens