Max € 45 bij spoedzorg

FarmaMagazine_45In 2016 zullen circa zestien apotheken subsidie ontvangen op de terhandstelling bij farmaceutische spoedzorg. Daarmee komt het maximum tarief voor ANZ-zorg op € 45.

Afgelopen voorjaar bleken grote uitschieters voor te komen in de tarifering van de farmaceutische spoedzorg: tussen grofweg € 15 in steden en € 95 in dunbevolkte gebieden of op de eilanden. Minister Edith Schippers schrijft in haar brief van 28 oktober 2016 over spoedzorg aan de Tweede Kamer dat er signalen zijn dat patiënten wachten op de reguliere openingstijden om het hogere tarief van dienstapotheken te omzeilen. ‘Dat is op zich niet erg als het starten van de farmaceutische behandeling ook kan wachten. Deze zorg moet echter beschikbaar zijn als de farmaceutische zorg direct nodig is. Daarvoor is het nodig dat de spoedzorg toegankelijk blijft. De dienstverlening in deze gebieden buiten de reguliere openingstijden mag niet in een negatieve spiraal komen. Doordat minder mensen gebruik maken van de dienstapotheek als gevolg van de hoge tarieven, moeten de tarieven omhoog waardoor weer minder mensen er gebruik van maken,’ aldus de Kamerbrief.

Subsidie voor zestien apotheken
In overleg met de Nederlandse Zorgautoriteit en veldpartijen is nu door VWS een oplossing uitgewerkt waarmee te hoge eigen betalingen aan farmaceutische spoedzorg moeten worden voorkomen. De oplossing voor 2016 zal zijn dat apotheken met een hoog tarief door VWS een subsidie ontvangen. Schippers vervolgt: ‘Het gaat dan om die apotheken die een tarief voor ANZ-zorg boven de € 45 per terhandstelling vragen. Hiermee komen de tarieven grofweg tussen de € 15 en € 45 per terhandstelling te liggen (in plaats van grofweg tussen de € 15 en € 95). De omvang van de subsidie is afhankelijk van het aantal receptregels en het tarief wat gesteld is. Op basis van cijfers van de zorgverzekeraars zullen circa zestien apotheken subsidie ontvangen in 2016. Met het instellen van de maatregel wordt gerealiseerd dat patiënten in 2016 maximaal € 45 per terhandstelling betalen buiten de reguliere openingstijden.’

Doelmatiger inrichten van spoedzorg
De brief besluit als volgt: ‘Vanaf 2017 zal een structurele oplossing worden geïmplementeerd. De mogelijkheden hiervoor worden momenteel bezien. Daarnaast zullen verzekeraars samen met de apotheekhoudenden de komende jaren verder werken aan een doelmatigere inrichting van de farmaceutische spoedzorg, waardoor de tarieven omlaag gaan.’

Onder redactie van: Kees Kommer

 

Lees meer artikelen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Lymeziekte: boek en webcast

De ziekte van Lyme. Het is een ingewikkelde infectieziekte: nog steeds doen wetenschappers veel nieuwe kennis op in de strijd tegen tekenbeetziekten.

Stichting Inhalatie Instituut Nederland

Recent is het Inhalatie Instituut Nederland opgericht. Deze stichting wil de kennis en vaardigheden verbeteren bij inhalatietherapie, van zowel patiënten als van zorgverleners.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.