MedEye kijkt mee tijdens toediening

MedEyeMedicatiefouten de wereld uit. Om te beginnen uit het ziekenhuis. Een kastje aan het bed van de patiënt scant het medicijn en via beeldherkenning controleert de verpleegkundige op afstand medicatie en dosering. Diverse ziekenhuizen gebruiken het systeem inmiddels.

In het Zeeuwse Admiraal de Ruyter Ziekenhuis en het Antonius Ziekenhuis in Sneek draait het systeem al even. Het Deventer Ziekenhuis haalt het medicatieveiligheidssysteem ook in huis. En op korte termijn sluiten meer (academische) ziekenhuizen in Nederland zich aan op MedEye. Want medicatiefouten, die voorkom je niet met baxteren en eenvoudige controle aan het bed.

Hoe kunnen de medicatiefouten dan wel het ziekenhuis uit? Die vraag stelde de van oorsprong IJslandse Gauti Reynisson zich enige tijd terug. Hij studeerde aan het MIT in de Verenigde Staten en richtte in 2009 met medestudent Ivar Helgason het bedrijf Mint Solutions op. Het bedrijf achter MedEye zit in Amsterdam.
“Het is onacceptabel dat een op de vijf verstrekkingen in het ziekenhuis fout gaat. En het is te gek voor woorden dat zorg en maatschappij dat accepteren. Daar willen wij iets aan doen. We willen medicatiefouten stoppen en het proces van voorschrijven tot inname beter laten lopen.”

Maar hoe doe je dat? In de praktijk blijkt dat er winst is te behalen met logistieke oplossingen. Logistieke oplossing als gebruik van barcodes of baxteren zijn inmiddels voldoende doorgedrongen in de zorg. Sterker nog, de focus heeft lang gelegen op het verbeteren van die logistiek. Maar hoe goed je de logistiek ook in de hand hebt, dan houd je altijd het probleem van de toediening aan bed over. Want aan bed wordt een groot deel van de fouten gemaakt.
Meer computers aan bed helpen niet: het gebruik van een computer op de afdeling heeft nadelen. Niet overal is een computer beschikbaar, het is er vaak hectisch, verpleegkundigen en patiënten worden regelmatig onderbroken. “Met nog meer nadruk op het zoeken naar verbetering in de logistiek neemt de medicatieveiligheid echt niet verder toe. Wil je de medicatiefouten de wereld uit hebben, dan moet de focus liggen in het proces van toediening”, zo stelt Reynisson.

Controle op afstand
Onlangs werd MedEye geïntroduceerd. Hoe werkt het systeem? De crux zit ‘m in controle vlak voor de inname. MedEye is een combinatie van hardware en software, gekoppeld aan het ZIS. Het bestaat uit een kastje aan het bed van de patiënt. Het systeem scant een 3D-model van de in te nemen medicijnen die in een bakje liggen. Via beeldherkenning en de database vol met medicatie wordt zowel de dosering als het type medicijn gecontroleerd. Het licht gaat op groen als beeld en geneesmiddel overeenkomen. Daarna pakt de patiënt onder toeziend oog van de verpleegkundige de medicatie uit het bakje. “Maar daar blijft het niet bij. De verdere controle is het belangrijkste deel van de operatie. Een camera met op afstand een verpleegkundige kijkt letterlijk mee terwijl de verpleegkundige aan het bed de medicatie nog een keer checkt. MedEye werkt dus als een tweede verpleegkundige: het helpt verpleegkundigen bij het opzoeken van de medicatie, bij het verifiëren van de exacte dosis en bij de afhandeling van alle vereiste documentatie in het informatiesysteem van het ziekenhuis.”

Utopie
Alle processtappen die tijd kosten en foutgevoelig zijn wil MedEye uiteindelijk automatiseren. Het systeem werkt zowel voor reguliere medicatie als voor high risk medicatie als cytostatica.

Doelstelling is om alle voorkomende fouten te voorkomen. Maar dat blijkt vooralsnog een utopie, zo stelt Reynisson. “We kunnen met MedEye in principe alle fouten aan het bed voorkomen. Maar het wordt natuurlijk lastig als de arts de verkeerde diagnose stelt of verkeerde medicatie voorschrijft. 100 procent veilig is dan ook niet haalbaar, maar bijna 100 procent is wel ons streven!”

MedEye heeft niet voor niets Nederland uitgekozen om het systeem te ontwikkelen. Ons land loopt voorop als het gaat om de aandacht voor medicatieveiligheid en het gebruik van ICT. “Wat ook meespeelt is dat de inspectie ziekenhuizen controleert op het gebruik van elektronisch voorschrijven. Die aandacht voor veiligheid en ICT helpt ons enorm. Andere landen zijn nog lang niet zover. In sommige landen vindt in minder dan vijf procent het voorschrijven elektronische plaats. Zet dat af tegen de 100 procent in Nederland, dan begrijp je waarom we voor Nederland hebben gekozen om het systeem te ontwikkelen en te vermarkten. Wat ook meespeelt is de houding van ziekenhuisapothekers. Die staan bekend als kritisch en innovatief. Als we hier slagen dan slagen we overal.”

Controle houden
MedEye doet wat ziekenhuisapothekers graag willen: controle hebben en houden over het medicatiegebruik. “Ziekenhuisapothekers zijn enthousiast over ons systeem. Ze weten nu wat ze leveren aan medicatie en hoe het wordt toegediend. Daarnaast krijgen apothekers inzicht in het medicatiegebruik op de afdeling. Tot slot geeft het een bevestiging dat de medicatie op de juiste manier wordt gebruikt. “

Ook investeerders zijn dol op Mint Solutions dat onlangs ruim 4,4 miljoen euro ophaalde bij zorginvesteerder Life Sciences Partners (LSP) en investeringsmaatschappij Seventure Partners. Met de miljoenen hoopt moederbedrijf Mint Solution naast Nederland ook Duitsland en Groot-Brittannië aan zich te binden.

MedEye heeft dus grootste plannen. En een sterke Raad van Commissarissen met onder meer Marc van Gelder moet het bedrijf verder helpen. In deze rol houdt Van Gelder met vijf andere leden van de rvc toezicht op de strategie van verdere internationale uitrol van Mint Solutions. Van Gelder is jarenlang de eerste man van apothekenorganisatie Mediq geweest.

Halveren fouten
Maar wat levert MedEye nu een ziekenhuis op? Wetenschappelijk onderzoek is – nog  – niet gedaan. De cijfers komen uit de praktijk van MedEye. Volgens Reynisson gaat het in een ziekenhuis dagelijkse gemiddeld drie keer fout per afdeling. Daar is nu een einde aan gekomen. En ziekenhuizen die al met een barcode werken zien dat de tijd die aan medicatieverstrekking wordt besteed halveert. Bovendien zou het aantal uren dat apothekers en verpleegkundigen bezig zijn met high risk aanzienlijk dalen.

Businesscase
Het bedrijf praat met zo’n 30 ziekenhuizen. Tien daarvan hebben hun businesscase klaar en willen implementeren. De kosten van het systeem hangen af van het type ziekenhuis, de omvang en de ICT. Het exacte bedrag voor de aankoop wil Reynisson niet kwijt. “Denk aan enkele duizenden euro’s per maand op basis van een abonnement op ons systeem.”

MedEye richt zich nu uitsluitend op ziekenhuizen en ziekenhuisapothekers. De patiënt, oftewel de publieksmarkt, laat de innovator bewust links liggen. “De therapietrouw van de patiënt thuis verbeteren, is iets heel anders dan in het ziekenhuis. Patiënten in het ziekenhuis hebben per definitie hulp nodig, juist ook bij een complex proces als medicatie-inname. Wij helpen ziekenhuis en patiënt in dat proces. Als patiënten eenmaal thuis zijn spelen andere factoren een rol: wat hebben patiënten nodig om trouw hun medicatie te blijven gebruiken? Dan praat je veel meer over psychologische aspecten als het stimuleren van het gedrag van patiënten zodat ze trouw medicatie blijven gebruiken.”
Om de stap van ziekenhuis naar thuis te vereenvoudigen heeft MedEye wel een app voor patiënten ontwikkeld. Deze tool geeft de patiënt inzicht in het medicatiegebruik. Die app kunnen ze ook thuis gebruiken.

Waar staat het bedrijf over vijf jaar? “Dan is ons doel in Nederland gehaald: patiënten krijgen in het ziekenhuis naast de juist therapie ook de juiste medicatie. Niet alleen in ziekenhuizen maar ook in verpleeghuizen en in de thuiszorg. Want overal waar verpleegkundigen en apothekers werken met medicatie zullen wij aanwezig zijn.”

Baxteren en MedEye
Betekent MedEye het einde aan het baxteren? “Nee, juist niet! Ziekenhuizen die al baxteren kunnen het proces sluitend maken met MedEye. Daarom werken we ook nauw samen met de groothandel en industrie. Als we eenmaal in gesprek zijn en onze resultaten laten zien, dan doen deze bedrijven ook mee.”

Lees meer artikelen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Persoonlijk contact is een uniek medicijn

Apotheker Joeri Beek werd met zijn apotheek in Nistelrode in het verleden twee keer uitgeroepen tot ‘Beste apotheek van Nederland’ en stond jaren in de top 10. Inmiddels staat hij aan het roer van een tweede apotheek in Heesch.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.