Medicijnen chronische migraine in basispakket…. onder voorwaarden

Drie nieuwe medicijnen (CGRP-remmers erenumab, fremanezumab, galcanezumab) voor de behandeling van chronische migraine kunnen worden vergoed uit het basispakket. Echter: alleen bij patiënten die niet reageren op de andere twee behandelmethoden voor chronische migraine, nl. topiramaat of valproaat en daarna botulinetoxine A (botox). Het gaat om zo’n 2.700 en 3.600 patiënten. Dit schrijft Zorginstituut Nederland in een advies aan de minister voor Medische Zorg.

Daarnaast moeten nog duidelijke afspraken komen over gepast gebruik, waaronder start- en stopcriteria als de remmers bij een patiënt onvoldoende resultaat geven, zo luidt het advies.

Doelgroep

De drie beoordeelde CGRP-remmers zijn: erenumab (Aimovig®), fremanezumab (AJOVY®) en galcanezumab (Emgality®). Het wetenschappelijk onderzoek levert bewijs dat deze middelen werken bij patiënten met chronische migraine die therapieresistent zijn voor de twee andere migrainemiddelen in het basispakket. Bij 20% is er sprake van een halvering van het aantal migrainedagen per maand. Voor hen betekent dat een enorme verbetering van de kwaliteit van leven. Bij chronische migraine heeft iemand minimaal 15 dagen per maand hoofdpijn, waarvan minstens 8 dagen migraine.

Na afwijzing nu aanbeveling

In 2019 heeft Zorginstituut de minister geadviseerd om erenumab nog niet uit het basispakket te vergoeden, omdat dit niet aantoonbaar beter werkte en veel duurder is dan de bestaande migrainemiddelen. Uit een verkenning met zorgverleners en patiëntenverenigingen bleek dat de CGRP-remmers wél van meerwaarde kunnen zijn voor patiënten met chronische migraine die niet reageren op de bestaande migrainemiddelen. Daarna hebben de gezamenlijke fabrikanten van de CGRP-middelen een vergoedingsaanvraag voor drie CGRP-remmers voor deze specifieke groep patiënten ingediend.

Voorwaarden

De CGRP-remmers kosten bijna 6000 euro per patiënt per jaar. Gezien de hoge kosten adviseert Zorginstituut de minister dat patiënten met chronische migraine pas een CGRP-remmer vergoed krijgen, als ze niet reageren op topiramaat of valproaat en botulinetoxine A (botox). Belangrijk is ook dat patiënten stoppen met de CGRP-remmer, als blijkt dat die niet werkt. Er moeten daarom afspraken komen over gepast gebruik, in nauw overleg met de hoofdpijnneurologen en zorgverzekeraars.

In 2018 toegelaten op Europese markt

Overigens worden deze medicamenten in andere Europese landen al jaren vergoed. De EMA heeft in 2018 de CGRP-remmer reeds toegelaten tot de Europese markt voor mensen met vier migrainedagen per maand of meer.

Verbolgen reactie Hoofdpijnnet

Hoofdpijnnet, een netwerk voor mensen met migraine en andere soorten chronische hoofdpijnen, reageert in haar persbericht zeer kritisch. Ze stelt dat het Zorginstituut volstrekt onvoldoende rekening gehouden met de enorme ziektelast en de grote financiële consequenties die (chronische) migraine met zich meebrengt. Ze noemt de gestelde afbakening ‘rigide’, namelijk, alleen patiënten met meer dan 15 hoofdpijndagen per maand waarvan 8 migraine gedurende een periode van meer dan 3 aaneengesloten maanden. Ook de eis van eerst gebruik van topiramaat of valproraat vindt ze slecht, omdat deze medicamenten zijn eigenlijk ontwikkeld voor de behandeling van epilepsie en veel bijwerkingen hebben. En de vereiste van botulinetoxine, betekent voor patiënten dat zij 2x 31 injecties in het hoofd moeten krijgen. Hoofdpijnnet vindt het ronduit onethisch patiënten hiertoe te verplichten.

Meer lezen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

CBG Collegedag: Balans in roerige tijden

Op 10 november van 10 -13 uur vindt de Collegedag van het CBG plaats. Een digitale bijeenkomst voor apothekers, artsen, wetenschappers, patiëntvertegenwoordigers en andere geïnteresseerden.

Het begon op de fiets

Wanneer een patiënt een nieuwe inhalator krijgt voorgeschreven, geven enkel wij standaard uitleg over het gebruik. Die afspraken zijn regio breed gemaakt.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.