Medicijnen voorschrijven na videoconsult

Het zal niemand verbazen: het voorschrijven van medicijnen na online contact tussen de voorschrijver en patiënt, zonder dat deze elkaar al kenden, wordt verlengd tot 1 januari 2022. Dat heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd besloten.

Het op afstand houden van spreekuren en consulten heeft een hoge vlucht genomen tijdens de coronapandemie. Veel partijen zijn tevreden over deze werkwijze en willen dit voortzetten.  Het is dan ook zeker de verwachting dat deze ontwikkeling een plek krijgt in de reguliere zorgprocessen.

Verlenging
De inspectie verlengt nu de toestemming voor het online voorschrijven van medicatie in situaties waarin de voorschrijver een patiënt nog niet eerder fysiek heeft gezien. De goedkeuring hiervoor was in eerste instantie geldig tot 1 september 2021. Dit wordt nu beperkt verlengd, namelijk tot 1 januari 2022.

Voorwaarden
Het is daardoor mogelijk dat recepten na een video-consult worden uitgeschreven als de waarnemer of vervanger of voorschrijver de basisset medicatiegegevens van de patiënt kan inzienOp deze situatie blijven de volgende twee voorwaarden van toepassing:
1. In alle gevallen informeert de waarnemer of vervanger of voorschrijver zo spoedig mogelijk daarna de hoofdbehandelaar en/of de huisarts van de patiënt.

2. In gevallen van overmacht waarbij voorschrijven van medicatie strikt noodzakelijk is omdat de veiligheid van de patiënt in het geding is, legt de voorschrijver de afwegingen hierover goed vast.

Onder redactie van: Gerda van Beek

Nieuwe NHG-Standaard pakt COPD in volle breedte aan

Behandeling bij COPD gericht op vermindering ziektelast patiënten Het accent bij de behandeling van COPD ligt op de niet-medicamenteuze therapie, volgens de herziene NHG-Standaard COPD die in april 2021 verscheen. Insteek is het zoveel mogelijk opheffen van beperkingen en het verbeteren van de prognose van patiënten. De plaats van inhalatiecorticosteroïden is beperkt en de standaard is terughoudend bij het gebruik van triple-therapie. De NHG-Standaard CODP is aangepast ten opzichte van de vorige die dateerde uit 2015. Redenen voor de aanpassingen komen zowel voort uit het veld als uit voortschrijdend wetenschappelijk inzicht, geeft huisarts dr. Erik Bischoff aan, een van de leden van de NHG-werkgroep die werkte aan de vernieuwde NHG-Standaard. Hij leidt het onderzoeksprogramma Chronische aandoeningen en multimorbiditeit binnen de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc Nijmegen. Daarnaast coördineert hij namens het NHG de landelijke kaderopleiding Astma en COPD. “Vernieuwd is de omschrijving van de ziektelast, waarbij verder wordt gekeken dan…

Snoeien in aantal zorgverzekeraars

De apotheker en huisarts krijgen betaald voor individuele verrichtingen, niet voor samenwerking. Juist door samenwerking wordt doelmatige zorg geleverd, aldus Guus Schrijver.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.