Medicijnverstrekking voor hiv-positieve kinderen vereenvoudigd

Voor kinderen met hiv is er sinds kort een eenvoudigere combinatietherapie beschikbaar. Bij combinatietherapie worden twee of drie geneesmiddelen tegelijk gebruikt om hiv te remmen. Eén van die middelen is dolutegravir. Dankzij onderzoek van o.a. het Radboudumc blijkt dat het gebruik van één makkelijk beschikbare tablet van dolutegravir bij kinderen even goede behandelresultaten oplevert als een combinatie van verschillende, minder goed beschikbare tabletten van het middel.

Hierdoor kunnen kinderen makkelijker worden behandeld. Dat is met name van belang in de landen waar het aantal besmettingen hoog is en goede zorg minder toegankelijk. Deze resultaten zijn opgenomen in de behandelrichtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Levenslang medicatie

Wereldwijd hebben ongeveer 1,7 miljoen hiv-positieve kinderen levenslange medicatie nodig om het virus te remmen. Het was al bekend dat het middel dolutegravir in combinatie met andere medicijnen voor alle hiv-geïnfecteerde volwassenen een goede behandeling is. Bovendien is het een veilig en goedkoop middel, dat wijdverspreid beschikbaar is. Kinderen boven de 12 jaar en 40 kilo kregen dezelfde dosering dolutegravir als volwassenen, namelijk dagelijks één maal 50 mg. Maar jongere kinderen, of met een lager gewicht, slikten dagelijks twee of meer tabletten (10 mg en 25 mg), een dosering die niet door alle medicijnagentschappen was goedgekeurd. Daardoor zijn deze lagere doseringen niet overal makkelijk verkrijgbaar. Bovendien was deze medicatie niet passend voor kleine kinderen van minder dan 20 kilo.

Goedkeuring van FDA

Een studie was gericht op het simpeler maken van de dosis dolutegravir voor kinderen. Hieruit bleek dat dagelijks één tablet van dolutegravir van 50 mg, dezelfde dosering als volwassenen, goed werkt bij de kinderen en dat hun lichaam op dezelfde wijze op het medicijn reageert als de lastiger te geven dosering. Dit komt de behandeling van de kinderen ten goede. Als gevolg van deze studie heeft de Wereldgezondheidsorganisatie WHO de richtlijnen voor behandeling bij hiv-positieve kinderen aangepast en heeft de FDA recent deze dosering goedgekeurd.

Zie het persbericht hierover op de site van het Radboudumc

Bredere toepassing nieuwe glucoseverlagende middelen in zicht, ook in de eerste lijn

“Begin niet te snel met insuline in verband met het dominant worden van overgewicht onder de bevolking”, is het advies aan huisartsen van prof. dr. Cees Tack, hoogleraar interne geneeskunde, in het bijzonder diabetologie, aan het Radboudumc in Nijmegen. De nieuwe generatie bloedglucoseverlagende middelen – GLP-1-agonisten en SGLT-2-remmers – krijgt volgens hem een steeds prominentere rol in de geneeskunde. Niet alleen binnen de diabetologie, maar ook binnen de cardiologie en nefrologie krijgen deze middelen steeds meer ingang. Zes vragen over GLP-1-agonisten en SGLT-2-remmers. 1. Wat is de op dit moment de plaats van GLP-1- agonisten en SGLT-2-remmers bij de behandeling van diabetes? “De praktijk is lerende. Op dit moment worden zowel de NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 uit 2018 en de NIV-richtlijn Farmacotherapie bij Diabetes Mellitus type 2 voor de tweede lijn, herzien”, geeft hoogleraar interne geneeskunde/diabetologie prof. dr. Cees Tack aan. De herziening van de NHG-Standaard wordt ergens in…

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.