Medicijnverstrekking voor hiv-positieve kinderen vereenvoudigd

Voor kinderen met hiv is er sinds kort een eenvoudigere combinatietherapie beschikbaar. Bij combinatietherapie worden twee of drie geneesmiddelen tegelijk gebruikt om hiv te remmen. Eén van die middelen is dolutegravir. Dankzij onderzoek van o.a. het Radboudumc blijkt dat het gebruik van één makkelijk beschikbare tablet van dolutegravir bij kinderen even goede behandelresultaten oplevert als een combinatie van verschillende, minder goed beschikbare tabletten van het middel.

Hierdoor kunnen kinderen makkelijker worden behandeld. Dat is met name van belang in de landen waar het aantal besmettingen hoog is en goede zorg minder toegankelijk. Deze resultaten zijn opgenomen in de behandelrichtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Levenslang medicatie

Wereldwijd hebben ongeveer 1,7 miljoen hiv-positieve kinderen levenslange medicatie nodig om het virus te remmen. Het was al bekend dat het middel dolutegravir in combinatie met andere medicijnen voor alle hiv-geïnfecteerde volwassenen een goede behandeling is. Bovendien is het een veilig en goedkoop middel, dat wijdverspreid beschikbaar is. Kinderen boven de 12 jaar en 40 kilo kregen dezelfde dosering dolutegravir als volwassenen, namelijk dagelijks één maal 50 mg. Maar jongere kinderen, of met een lager gewicht, slikten dagelijks twee of meer tabletten (10 mg en 25 mg), een dosering die niet door alle medicijnagentschappen was goedgekeurd. Daardoor zijn deze lagere doseringen niet overal makkelijk verkrijgbaar. Bovendien was deze medicatie niet passend voor kleine kinderen van minder dan 20 kilo.

Goedkeuring van FDA

Een studie was gericht op het simpeler maken van de dosis dolutegravir voor kinderen. Hieruit bleek dat dagelijks één tablet van dolutegravir van 50 mg, dezelfde dosering als volwassenen, goed werkt bij de kinderen en dat hun lichaam op dezelfde wijze op het medicijn reageert als de lastiger te geven dosering. Dit komt de behandeling van de kinderen ten goede. Als gevolg van deze studie heeft de Wereldgezondheidsorganisatie WHO de richtlijnen voor behandeling bij hiv-positieve kinderen aangepast en heeft de FDA recent deze dosering goedgekeurd.

Zie het persbericht hierover op de site van het Radboudumc

Leeftijd en kwetsbaarheid belangrijke aandachtspunten bij start behandeling DM2

Bij de start van de behandeling van een patiënt met diabetes mellitus type II is het zaak rekening te houden met diens leeftijd en kwetsbaarheid. Onderzoek laat zien dat dit onvoldoende is gebeurd nadat de richtlijnen op dit punt zijn gewijzigd en dit kan zowel voor oudere als voor jongere patiënten nadelige gevolgen hebben. Het zou dus meerwaarde hebben als bij richtlijnontwikkeling ook meteen werk zou worden gemaakt van tools die de praktische implementatie ervan faciliteren. De aanbeveling in richtlijnen is duidelijk: als de huisarts de behandeling van een patiënt met diabetes mellitus type II start, dient hij de HbA1c-streefwaarde af te stemmen op de leeftijd en kwetsbaarheid van de patiënt. Onduidelijk is welke gevolgen dit heeft voor de HbA1c waarde, waarbij medicamenteuze behandeling wordt gestart. In de praktijk bleek er nauwelijks sprake te zijn van verschillen op basis van leeftijd of kwetsbaarheid in de jaren nadat deze aanbeveling in…

Therapietrouw cruciaal voor goed effect immunotherapie

Vooral berk is verantwoordelijk voor klachten bij boompollenallergie Jarenlang was er voor patiënten met boompollenallergie alleen immunotherapie in injectievorm beschikbaar. Sinds vorig jaar is er ook immunotherapie in tabletvorm beschikbaar voor deze allergie. Belangrijk voor huisartsen is om tijdig te verwijzen naar de allergoloog en om bij toedienen van immunotherapie-injecties de patiënt het eerste half uur in de gaten te houden voor eventuele systemische reacties. In Nederland is het de berk die de meeste klachten geeft als het gaat om boompollenallergie, vertelt Rik Rösken, internist allergoloog-immunoloog in het Zaans Medisch Centrum in Zaandam. “Naar schatting is 23-30% van de Nederlanders gevoelig voor inhalatieallergenen, maar er zijn geen recente gegevens bekend over de verdeling van boom-, gras-, en overige allergenen binnen de groep patiënten die gevoelig is voor inhalatieallergenen. Boomsoorten die in Nederland vooral verantwoordelijk zijn voor klinische relevante sensibilisatie zijn de berk, de hazelaar en de els.” Deze bomen, behorend…

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.
  • Nadat u op verzend klikt ontvangt u een bevestigingsmail in uw mailbox.