Medicijnverstrekking voor hiv-positieve kinderen vereenvoudigd

Voor kinderen met hiv is er sinds kort een eenvoudigere combinatietherapie beschikbaar. Bij combinatietherapie worden twee of drie geneesmiddelen tegelijk gebruikt om hiv te remmen. Eén van die middelen is dolutegravir. Dankzij onderzoek van o.a. het Radboudumc blijkt dat het gebruik van één makkelijk beschikbare tablet van dolutegravir bij kinderen even goede behandelresultaten oplevert als een combinatie van verschillende, minder goed beschikbare tabletten van het middel.

Hierdoor kunnen kinderen makkelijker worden behandeld. Dat is met name van belang in de landen waar het aantal besmettingen hoog is en goede zorg minder toegankelijk. Deze resultaten zijn opgenomen in de behandelrichtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Levenslang medicatie

Wereldwijd hebben ongeveer 1,7 miljoen hiv-positieve kinderen levenslange medicatie nodig om het virus te remmen. Het was al bekend dat het middel dolutegravir in combinatie met andere medicijnen voor alle hiv-geïnfecteerde volwassenen een goede behandeling is. Bovendien is het een veilig en goedkoop middel, dat wijdverspreid beschikbaar is. Kinderen boven de 12 jaar en 40 kilo kregen dezelfde dosering dolutegravir als volwassenen, namelijk dagelijks één maal 50 mg. Maar jongere kinderen, of met een lager gewicht, slikten dagelijks twee of meer tabletten (10 mg en 25 mg), een dosering die niet door alle medicijnagentschappen was goedgekeurd. Daardoor zijn deze lagere doseringen niet overal makkelijk verkrijgbaar. Bovendien was deze medicatie niet passend voor kleine kinderen van minder dan 20 kilo.

Goedkeuring van FDA

Een studie was gericht op het simpeler maken van de dosis dolutegravir voor kinderen. Hieruit bleek dat dagelijks één tablet van dolutegravir van 50 mg, dezelfde dosering als volwassenen, goed werkt bij de kinderen en dat hun lichaam op dezelfde wijze op het medicijn reageert als de lastiger te geven dosering. Dit komt de behandeling van de kinderen ten goede. Als gevolg van deze studie heeft de Wereldgezondheidsorganisatie WHO de richtlijnen voor behandeling bij hiv-positieve kinderen aangepast en heeft de FDA recent deze dosering goedgekeurd.

Zie het persbericht hierover op de site van het Radboudumc

Meer lezen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Het begon op de fiets

Wanneer een patiënt een nieuwe inhalator krijgt voorgeschreven, geven enkel wij standaard uitleg over het gebruik. Die afspraken zijn regio breed gemaakt.

Samen beslissen verbetert patiënttevredenheid, zeker bij Prikkelbare Darm Syndroom

Keuzehulp Prikkelbare Darm Syndroom: Er is veel aandacht voor de betrokkenheid van patiënten bij hun eigen zorg. Vooral nadat de diagnose is gesteld wordt ernaar gestreefd om de patiënt mee te laten beslissen over het verdere beleid. Of er wat moet gebeuren en zo ja, hoe dat dan het beste aansluit bij de wensen van de patiënt. Samen beslissen, dat is waar het om gaat. Natuurlijk is er altijd ruimte voor meer of minder betrokkenheid, afhankelijk van de gevoelens en emoties van de patiënt. De NHG gaat in september van dit jaar stevig campagne voeren om ‘samen beslissen’ door meer zorgverleners te laten toepassen. ‘Om tot de beste zorg te komen, hebben de huisarts, praktijkondersteuner en de patiënt elkaar nodig. Ieder heeft zijn eigen expertise, het benutten daarvan vergroot de kans op passende zorg. Samen Beslissen maakt dat patiënten meer tevreden zijn over de gegeven zorg en het gekozen beleid…

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.