Oproep 14 patiëntenorganisaties: niet wisselen van medicatie!

medicijnwisselingBijna een miljoen mensen met een chronische aandoening wordt jaarlijks zonder medische reden op een ander merk medicijn omgezet. Medicijnwisselingen zorgen voor onnodige gezondheidsklachten en onrust bij patiënten. Een derde van de gebruikers van geneesmiddelen voelt zich zieker of ongezonder na omzetting naar een ander merk.

Dat blijkt uit  onderzoek  onder bijna 2.000 patiënten door 14 patiëntenorganisaties, waaronder het Reumafonds, Longfonds, Harteraad en SON. Deze organisaties doen een dringende oproep aan VWS, zorgverzekeraars en apothekers om een einde te maken aan medicijnwisselingen bij bepaalde medicijnen en patiëntengroepen. 
Bijna een miljoen mensen met een chronische aandoening wordt jaarlijks zonder medische reden op een ander merk medicijn omgezet. Het onderzoek wijst uit dat hiervan ongeveer 60% een of meer keer per jaar moet wisselen. Bij bijna 40% is dit 3 keer of vaker per jaar.

Grote gevolgen
Het wisselen van verschillende merken medicatie is het gevolg van het preferentie- en inkoopbeleid. Daardoor zijn de totale kosten aan medicijnen de afgelopen jaren sterk gedaald. De laatste jaren zijn bij veel medicijnen de prijsverschillen echter zo klein, dat de besparing minimaal is, aldus de patiëntenorganisaties. De gevolgen van deze medicatiewisselingen zijn voor patiënten echter groot. Zij hebben na wisselen meer last van bijwerkingen (40%). Bij bijna driekwart van de respondenten hadden deze bijwerkingen een negatieve invloed op hun emoties en bij 80% op lichamelijke activiteiten.

Medische noodzaak
Bij het preferentiebeleid is de enige mogelijkheid voor patiënten om toch het oorspronkelijk voorgeschreven merkmedicijn te behouden de vermelding van ‘medische noodzaak’ op het recept. Uit het onderzoek komt naar voren dat dit in de helft van de gevallen niet wordt gehonoreerd door de apotheek.

Oproep 14 patiëntenorganisaties
Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek willen de 14 patiëntenorganisaties dat bij bepaalde medicijnen en patiëntengroepen niet mag worden gewisseld van medicatie, omdat het risico op schade aan de gezondheid te groot is. Bij alle andere medicijnen mag er slechts één keer onder strenge voorwaarden worden gewisseld. Daarnaast moeten apothekers en zorgverzekeraars de vermelding ‘medische noodzaak’ op een recept honoreren. De organisaties willen hierover met het ministerie van VWS en alle betrokken partijen bindende afspraken maken.

Een arts kan, als hij wil dat alleen het voorgeschreven medicijn wordt geleverd, ‘medische noodzaak’ op het recept zetten; wisselen mag dan niet. Gebeurt dat toch, dan kunnen mensen daartegen bezwaar maken. Het Longfonds heeft hiervoor een  stappenplan  met een  voorbeeldbrief.

Reactie ZN

Zorgverzekeraars Nederland wijst in een reactie op deze brief op het feit dat er meerdere oorzaken ten grondslag liggen aan geneesmiddelenwisselingen. Ze pleit voor een aanpak van de echte oorzaken, waaronder het toenemende geneesmiddelentekort. Als voorbeeld noemt ZN het tekort aan een schildkliergeneesmiddel door productieproblemen bij de fabrikant, waardoor patiënten noodgedwongen moeten wisselen. Ze vermeldt dat zorgverzekeraars hun preferentiebeleid hebben geoptimaliseerd door bijvoorbeeld voor een langere periode van twee tot vier jaar hetzelfde geneesmiddel aan te wijzen. Patiënten gebruiken dan voor een langere periode steeds hetzelfde medicijn.

Reactie KNMP
KNMP-voorzitter Gerben Klein Nulent bevestigt dat steeds meer zorgverzekeraars afspraken maken voor een langere periode ten aanzien van preferente geneesmiddelen en dat dit tot minder wisselingen leidt. Dat er uit het onderzoek toch naar voren komt dat in de helft van de gevallen ‘medische noodzaak’ niet wordt gehonoreerd, trekt hij niet in twijfel. “Maar we moeten wel breder kijken wat de redenen daarvoor zijn. Er staat reeds een afspraak met het Longfonds om daarover in gesprek te gaan.”

Klein Nulent: “Het preferentiebeleid in Nederland heeft gezorgd voor een forse besparing in de uitgaven van de gezondheidszorg. Anderzijds vermeldt Berenschot in haar rapport dat sinds de invoering van het preferentiebeleid het aantal gerapporteerde geneesmiddelentekorten is gestegen en dat een verband met het preferentiebeleid aannemelijk is. Het grijpt dus allemaal in elkaar. We zullen met alle patijen gezamenlijk deze problematiek bij VWS moeten aankaarten.” 
Dat sluit aan bij de overtuiging van het Longfonds dat VWS de regie zal moeten nemen om te komen tot een oplossing.

Bronnen: Longfonds, ZN en KNMP
Onder redactie van: Gerda van Beek

 

 

 

 

 

Lees meer artikelen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Persoonlijk contact is een uniek medicijn

Apotheker Joeri Beek werd met zijn apotheek in Nistelrode in het verleden twee keer uitgeroepen tot ‘Beste apotheek van Nederland’ en stond jaren in de top 10. Inmiddels staat hij aan het roer van een tweede apotheek in Heesch.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.