Medisch spoedtransport per drone

De ontwikkeling rondom de inzet van drones voor medisch transport is in volle gang. Vervoer per drone is in spoedsituaties een goede oplossing, bijvoorbeeld om bloed, medicijnen en monsters snel op de bestemming te krijgen. Tussen locaties Isala ziekenhuis Meppel en Zwolle vinden er de komende maanden drone-trajectvluchten plaats. Het betreft een afstand van 16 kilometer.

De vliegoperatie wordt uitgevoerd door de ANWB, die voor deze vluchten een ontheffing van de Inspectie Leefomgeving en Transport heeft verkregen. Medio juni vond de eerste lange-afstandsvlucht plaats tussen Meppel en Zwolle, veiligheidshalve nog zonder medische goederen. Om dat mogelijk te maken werd er tijdelijk een drone-corridor ingesteld door middel van een TGB (tijdelijk gebied met beperkingen). Andere luchtruimgebruikers moeten dat gebied tijdelijk mijden, om zo gevaarlijke situaties te voorkomen.

Betere zorg
De inzet van medische drones sluit aan bij de ambitie van Isala om de zorg continu te verbeteren. Ook kan meer complexere of minder voorkomende bloedonderzoeken concentreren op één locatie efficiënter zijn, aldus Isala. Vervoer per drone maakt dat mogelijk.

Medical Drone Services
Met het project Medical Drone Services onderzoeken partners PostNL, ANWB, Erasmus MC, Isala, Sanquin, Certe, Avy en KPN medisch spoedtransport per drone. Ook in andere landen wordt momenteel volop geëxperimenteerd met dronevervoer tussen ziekenhuizen. De snelheid van dronetransport moet de zorg en service voor de patiënt verbeteren. Eerder werden rondom Isala al kleinere testvluchten uitgevoerd, maar nu legde de drone de volledige afstand af. De komende drie jaar wordt onderzocht hoe er veilig en betrouwbaar kan worden gevlogen.

Bredere toepassing nieuwe glucoseverlagende middelen in zicht, ook in de eerste lijn

“Begin niet te snel met insuline in verband met het dominant worden van overgewicht onder de bevolking”, is het advies aan huisartsen van prof. dr. Cees Tack, hoogleraar interne geneeskunde, in het bijzonder diabetologie, aan het Radboudumc in Nijmegen. De nieuwe generatie bloedglucoseverlagende middelen – GLP-1-agonisten en SGLT-2-remmers – krijgt volgens hem een steeds prominentere rol in de geneeskunde. Niet alleen binnen de diabetologie, maar ook binnen de cardiologie en nefrologie krijgen deze middelen steeds meer ingang. Zes vragen over GLP-1-agonisten en SGLT-2-remmers. 1. Wat is de op dit moment de plaats van GLP-1- agonisten en SGLT-2-remmers bij de behandeling van diabetes? “De praktijk is lerende. Op dit moment worden zowel de NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 uit 2018 en de NIV-richtlijn Farmacotherapie bij Diabetes Mellitus type 2 voor de tweede lijn, herzien”, geeft hoogleraar interne geneeskunde/diabetologie prof. dr. Cees Tack aan. De herziening van de NHG-Standaard wordt ergens in…

Halveer de doses voor vrouwen

“Willen we vrouwelijke patiënten therapietrouw krijgen, dan moeten apothekers en huisartsen maatwerk leveren,” aldus Janneke Wittekoek.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.