Meer glaucoompatiënten opsporen met kunstmatige intelligentie

Helft van glaucoomgevallen te laat opgemerkt Door vergrijzing zal het aantal patiënten met glaucoom verder toenemen, verwacht dr. Hans Lemij als glaucoomspecialist verbonden aan het Oogziekenhuis in Rotterdam. Maar er is nog een reden waarom hij een toename van dit aantal verwacht. “Met behulp van kunstmatige intelligentie hopen we in de toekomst driekwart van de patiënten met glaucoom tijdig op te kunnen sporen; op dit moment blijft ongeveer de helft van deze patiënten nog onopgemerkt. Oogartsen zullen het drukker krijgen.” Glaucoom komt in Nederland vaak voor. Bij deze aandoening is de balans tussen de aanmaak en afvoer van kamerwater in de oogbol verstoord. De oogboldruk neemt hierdoor toe, de oogzenuw raakt beschadigd en er treedt gezichtsveldverlies op. Door deze ziekte zijn in Nederland ongeveer 50.000 mensen blind aan één of beide ogen en 150.000 mensen slechtziend. Tijdig ontdekken kan deze ernstige gevolgen voorkomen. Glaucoom wordt in ongeveer de helft van…

Meer lezen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Het begon op de fiets

Wanneer een patiënt een nieuwe inhalator krijgt voorgeschreven, geven enkel wij standaard uitleg over het gebruik. Die afspraken zijn regio breed gemaakt.

Samen beslissen verbetert patiënttevredenheid, zeker bij Prikkelbare Darm Syndroom

Keuzehulp Prikkelbare Darm Syndroom: Er is veel aandacht voor de betrokkenheid van patiënten bij hun eigen zorg. Vooral nadat de diagnose is gesteld wordt ernaar gestreefd om de patiënt mee te laten beslissen over het verdere beleid. Of er wat moet gebeuren en zo ja, hoe dat dan het beste aansluit bij de wensen van de patiënt. Samen beslissen, dat is waar het om gaat. Natuurlijk is er altijd ruimte voor meer of minder betrokkenheid, afhankelijk van de gevoelens en emoties van de patiënt. De NHG gaat in september van dit jaar stevig campagne voeren om ‘samen beslissen’ door meer zorgverleners te laten toepassen. ‘Om tot de beste zorg te komen, hebben de huisarts, praktijkondersteuner en de patiënt elkaar nodig. Ieder heeft zijn eigen expertise, het benutten daarvan vergroot de kans op passende zorg. Samen Beslissen maakt dat patiënten meer tevreden zijn over de gegeven zorg en het gekozen beleid…

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.