Meer glaucoompatiënten opsporen met kunstmatige intelligentie

Helft van glaucoomgevallen te laat opgemerkt Door vergrijzing zal het aantal patiënten met glaucoom verder toenemen, verwacht dr. Hans Lemij als glaucoomspecialist verbonden aan het Oogziekenhuis in Rotterdam. Maar er is nog een reden waarom hij een toename van dit aantal verwacht. “Met behulp van kunstmatige intelligentie hopen we in de toekomst driekwart van de patiënten met glaucoom tijdig op te kunnen sporen; op dit moment blijft ongeveer de helft van deze patiënten nog onopgemerkt. Oogartsen zullen het drukker krijgen.” Glaucoom komt in Nederland vaak voor. Bij deze aandoening is de balans tussen de aanmaak en afvoer van kamerwater in de oogbol verstoord. De oogboldruk neemt hierdoor toe, de oogzenuw raakt beschadigd en er treedt gezichtsveldverlies op. Door deze ziekte zijn in Nederland ongeveer 50.000 mensen blind aan één of beide ogen en 150.000 mensen slechtziend. Tijdig ontdekken kan deze ernstige gevolgen voorkomen. Glaucoom wordt in ongeveer de helft van…

Leeftijd en kwetsbaarheid belangrijke aandachtspunten bij start behandeling DM2

Bij de start van de behandeling van een patiënt met diabetes mellitus type II is het zaak rekening te houden met diens leeftijd en kwetsbaarheid. Onderzoek laat zien dat dit onvoldoende is gebeurd nadat de richtlijnen op dit punt zijn gewijzigd en dit kan zowel voor oudere als voor jongere patiënten nadelige gevolgen hebben. Het zou dus meerwaarde hebben als bij richtlijnontwikkeling ook meteen werk zou worden gemaakt van tools die de praktische implementatie ervan faciliteren. De aanbeveling in richtlijnen is duidelijk: als de huisarts de behandeling van een patiënt met diabetes mellitus type II start, dient hij de HbA1c-streefwaarde af te stemmen op de leeftijd en kwetsbaarheid van de patiënt. Onduidelijk is welke gevolgen dit heeft voor de HbA1c waarde, waarbij medicamenteuze behandeling wordt gestart. In de praktijk bleek er nauwelijks sprake te zijn van verschillen op basis van leeftijd of kwetsbaarheid in de jaren nadat deze aanbeveling in…

Therapietrouw cruciaal voor goed effect immunotherapie

Vooral berk is verantwoordelijk voor klachten bij boompollenallergie Jarenlang was er voor patiënten met boompollenallergie alleen immunotherapie in injectievorm beschikbaar. Sinds vorig jaar is er ook immunotherapie in tabletvorm beschikbaar voor deze allergie. Belangrijk voor huisartsen is om tijdig te verwijzen naar de allergoloog en om bij toedienen van immunotherapie-injecties de patiënt het eerste half uur in de gaten te houden voor eventuele systemische reacties. In Nederland is het de berk die de meeste klachten geeft als het gaat om boompollenallergie, vertelt Rik Rösken, internist allergoloog-immunoloog in het Zaans Medisch Centrum in Zaandam. “Naar schatting is 23-30% van de Nederlanders gevoelig voor inhalatieallergenen, maar er zijn geen recente gegevens bekend over de verdeling van boom-, gras-, en overige allergenen binnen de groep patiënten die gevoelig is voor inhalatieallergenen. Boomsoorten die in Nederland vooral verantwoordelijk zijn voor klinische relevante sensibilisatie zijn de berk, de hazelaar en de els.” Deze bomen, behorend…

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.
  • Nadat u op verzend klikt ontvangt u een bevestigingsmail in uw mailbox.