Meer glaucoompatiënten opsporen met kunstmatige intelligentie

Helft van glaucoomgevallen te laat opgemerkt Door vergrijzing zal het aantal patiënten met glaucoom verder toenemen, verwacht dr. Hans Lemij als glaucoomspecialist verbonden aan het Oogziekenhuis in Rotterdam. Maar er is nog een reden waarom hij een toename van dit aantal verwacht. “Met behulp van kunstmatige intelligentie hopen we in de toekomst driekwart van de patiënten met glaucoom tijdig op te kunnen sporen; op dit moment blijft ongeveer de helft van deze patiënten nog onopgemerkt. Oogartsen zullen het drukker krijgen.” Glaucoom komt in Nederland vaak voor. Bij deze aandoening is de balans tussen de aanmaak en afvoer van kamerwater in de oogbol verstoord. De oogboldruk neemt hierdoor toe, de oogzenuw raakt beschadigd en er treedt gezichtsveldverlies op. Door deze ziekte zijn in Nederland ongeveer 50.000 mensen blind aan één of beide ogen en 150.000 mensen slechtziend. Tijdig ontdekken kan deze ernstige gevolgen voorkomen. Glaucoom wordt in ongeveer de helft van…

Colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn anno 2021

‘Inflammatory bowel disease’ (IBD; inflammatoire darmziekten) is de paraplu waaronder colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn worden samengevat. Deze ziekten hebben bepaalde overeenkomsten voor wat betreft hun klachten en symptomen maar er zijn ook duidelijke verschillen. In ongeveer 10% van de gevallen zijn de kenmerken van zowel colitis ulcerosa als de ziekte van Crohn aanwezig. In deze gevallen spreekt men van niet-classificeerbare colitis. De incidentie/prevalentie van colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn zijn (per 100.000 personen) ca. 10/60 resp. ca. 7/45. Wat zijn de overeenkomsten tussen colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn? Beide zijn chronische ziekten en beginnen vaak in de tienerjaren of op jonge volwassen leeftijd – maar zij kunnen zich op elke leeftijd openbaren. Zij komen ongeveer even vaak bij vrouwen voor als bij mannen. De verschijnselen van beide ziekten lijken veel op elkaar en de oorzaken van beide zijn onbekend. Ook zijn er factoren…

Maatwerk en tijd nodig voor goede zorg rond de menopauze

NHG-Standaard De overgang ingehaald door nieuwe ontwikkelingen Doordat de NHG-standaard De overgang uit 2012 hormoonbehandeling bij vrouwen in de overgang afraadt en doorverwijzen naar tweede lijn niet nodig vindt, lopen veel vrouwen met overgangsklachten onnodig met hun klachten door of komen in de ziektewet terecht, volgens gynaecoloog Ingrid Pinas en apotheker Eric van der Borg die samen met Henk Franke, gynaecoloog en osteoporosespecialist nascholingen verzorgen voor apothekers, huisartsen en bedrijfsartsen. “Bij overgangsklachten is maatwerk nodig en daarvoor is tijd en up-to-date-kennis nodig, zoals in de NVOG-richtlijn Management rondom Menopauze uit 20181 wordt beschreven.” Vrouwen met overgangsklachten onbehandeld rond laten lopen, heeft grote gevolgen. Allereerst voor het welzijn van de vrouwen: door goede voorlichting en ondersteuning met leefstijlinterventies en zo nodig gebruik van hormoonvervangende therapie en andere medicatie neemt de kwaliteit van leven toe en wordt bijvoorbeeld het cardiovasculaire risico ingedamd. Daarnaast zijn onbehandelde ernstige klachten geassocieerd met meer ziekteverzuim. Menopauzezorg…

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.