Meewerken aan medicatiebewaking

FarmaMagazine-Medicatiebewaking1De Health Base Redactiecommissie Medicatiebewaking zoekt nieuwe leden. Deze adviesraad van Health Base voor de medicatiebewaking in Pharmacom en Medicom en bestaat uit vrijwillig deelnemende apothekers en huisartsen.

De Redactiecommissie Medicatiebewaking beoordeelt inhoudelijke wijzigingen en bewaakt de redactionele formule. Naast de apothekers van de afdeling Medicatiebewaking zijn vertegenwoordigers van de apothekers en artsen, die in de praktijk werken met Health Base Medicatiebewaking, lid van de raad. De commissie zoekt nu naar versterking met apothekers en huisartsen die belangstelling hebben voor medicatiebewaking.

De taken in de Redactiecommissie zijn:
– Beoordelen van voorstellen voor of wijzigingen in de medicatiebewaking op hun toepasbaarheid in de praktijk.
– Adviseren over de uitgangspunten van de medicatiebewaking, vooral waar het hun toepasbaarheid in de praktijk betreft.
– Leveren van input en wensen met betrekking tot medicatiebewaking uit de praktijk aan de afdeling Medicatiebewaking.
– Stimuleren van het gebruik en de implementatie van de verschillende medicatiebewaking modules in de openbare apotheek en de huisartsenpraktijk.
– Adviseren over de jaarlijkse inhoudelijke planning, ontwikkeld door de afdeling Medicatiebewaking.

De Redactiecommissie vergadert vijf maal per jaar op woensdag van 10.30 tot 13.30 uur in Houten, inclusief lunch. De commissieleden ontvangen per vergadering een reis- en onkostenvergoeding. Wie belangstelling heeft om zitting te nemen in de Redactiecommissie, kan contact opnemen met Sander Borgsteede via medicatiebewaking@healthbase.nl of telefoon 088-68 88 886.

 

 

Lees meer artikelen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.