Meldplicht huisartsen chronische hepatitis C

Het is van belang dat patiënten met chronische hepatitis C tijdig worden behandeld. Huisartsen moeten daarom vanaf 1 januari jl. chronische infectie en herinfectie met het hepatitisvirus binnen één werkdag melden. Hiermee wordt de meldplicht voor hepatitis C uitgebreid. Acute hepatitis C moesten artsen reeds verplicht melden.

Het kader ‘Aangifteplicht en bronopsporing’ in de NHG-Standaard Virushepatitis en andere leveraandoeningen is recent aangepast aan de uitgebreide meldplicht.

Melding binnen één werkdag
De behandeld arts en het hoofd van het laboratorium moeten binnen één werkdag een melding doen bij de arts infectiebestrijding van de GGD in zijn/haar werkgebied. De nieuwe meldingsplicht is ingevoerd omdat er nu een effectievere behandelmethode voor chronische hepatitis C bestaat. Deze methode draagt bij aan de genezing en het voorkomen van chronische hepatitis C. Daarom is het belangrijk geworden om alle geïnfecteerde personen tijdig te behandelen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen.

Nieuwe meldingscriteria hepatitis C
De nieuwe meldingscriteria zijn:
• Alle personen bij wie voor het eerst een anti-HCV seroconversie en/of HCV-RNA en/of HCV-core antigeen is aangetoond (een recente HCV-infectie of een chronische HCV-infectie/infectie met onbekende duur)
Óf
• Alle personen bij wie >12 weken na afronding van eerdere succesvolle behandeling voor een HCV-infectie opnieuw HCV-RNA en/of HCV-core antigeen is aangetoond (een HCV-herinfectie).

Voor personen met een positieve HCV-antistoftest, van wie HCV-RNA en HCV-core antigeen onbekend zijn, geldt het advies om HCV-RNA of HCV-core antigeen te laten bepalen.

Personen met een positieve HCV-antistoftest, die recent negatief getest zijn op HCV-RNA en/of HCV-core-antigeen, hebben de infectie geklaard en worden daarom niet gemeld.

Meer informatie
Over deze meldplicht zijn diverse documenten uitgebracht. Zie:
Brief RIVM aan (huis)artsen
Stroomdiagram meldingsplicht
LCI-Richtlijn Hepatitis C

Bronnen: NHG en RIVM
Onder redactie van: Gerda van Beek

 

 

Meer lezen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Overzicht inhalatoren helpt huisarts bij inhalatorkeuze

Het NHG heeft overzichten gepubliceerd van inhalatoren die gebruikt kunnen worden bij astma en COPD. Deze tabellen zijn een aanvulling op de behandelstappenplannen uit de recente herziene NHG-Standaarden Astma bij volwassenen en COPD. Huisartsen kunnen deze tabellen gebruiken als keuzehulp bij het voorschrijven van een inhalator. “Onder huisartsen was er duidelijk behoefte aan een overzicht van inhalatoren”, zegt Zamire Damen, niet-praktiserend huisarts en senior wetenschappelijk medewerker bij het NHG. Er zijn veel inhalatoren op de markt voor de behandeling van astma en COPD en voor huisartsen of praktijkondersteuners is het niet altijd eenvoudig daar het overzicht in te krijgen. “De herziene NHG-Standaarden over astma en COPD geven wel algemene aanbevelingen over de inhalatorkeuze, bijvoorbeeld met betrekking tot uniformiteit, gebruiksgemak of kosten. Maar een overzicht met beschikbare inhalatoren en informatie over deze aspecten ontbrak tot nu toe. We besloten daarom na de herziening van de genoemde richtlijnen een project te starten…