Met smartwatch kunnen huisartsen apneu uitsluiten

OSAS ofwel slaapapneu is een aandoening waar 600.000 Nederlanders aan lijden. Er komen dan ook veel mensen bij de huisarts met het vermoeden op deze aandoening. Huisartsen kunnen eenvoudig uitsluiten dat een patiënt OSAS heeft. Dit gebeurt met een pulsoximetrie-meting met het OSAsense-horloge. De patiënt doet zelf deze nachtelijke meting in de thuissituatie en het invullen van een online vragenlijst. Laagdrempelig en patiëntvriendelijk dus.

De OSAsense kan met zekerheid apneu uitsluiten: als het horloge na een nachtje slapen oordeelt dat het geen apneu is, dan is verder onderzoek niet nodig. Het horloge brengt verstoring in het slaappatroon aan het licht. Via een pleister op de vinger meet het apparaat het zuurstofgehalte in het bloed en de hartslag.

Let wel: deze aanpak betreft geen screening en is alleen bedoeld voor uitsluit-diagnostiek. Voor het aantonen van OSAS is verwijzing naar een slaapcentrum noodzakelijk.

Verstoord slaappatroon

De ademstops ’s nachts gaan gepaard met zuurstofdips en verhoogde hartslag. Daardoor rusten OSAS-patiënten ‘s nachts minder goed uit, zijn ze slaperig overdag, functioneren ze slechter op hun werk en  hebben ze meer kans op ongevallen. OSAS wordt daarnaast geassocieerd met een verhoogd risico op hart- & vaatziekten, diabetes mellitus en dementie. Het tijdig diagnosticeren en behandelen is van belang.

Uitsluiting voorkomt onnodige verwijzingen

Als de huisarts OSAS kan uitsluiten, voorkomt dat veel onnodige verwijzingen naar een slaapcentrum. Voorheen konden huisartsen zelf niets met snurk- of vermoeidheidsklachten en verwezen ze patiënten met een verdenking op OSAS naar een slaapcentrum. Daar worden deze patiënten beoordeeld door medisch specialisten en ondergaan ze een uitgebreid slaaponderzoek. Een dergelijk onderzoek is intensief, kost veel tijd, is duur en er zijn vaak lange wachtlijsten voor. Bovendien is een onderzoek in een slaapcentrum minder representatief voor het doorbrengen van de nacht dan in de eigen thuissituatie.  

Zorgpad OSAS

Menzis heeft afspraken om de inzet van de OSAsense-methode in huisartsenpraktijken te faciliteren, onder andere met GHC (Groninger Huisartsen Coöperatie). De huisartsen die met OSAsense werken, moeten daartoe een scholing volgen. De inhoud van het zorgpad OSAS van GHC is afgestemd met de longartsen van de Groninger ziekenhuizen.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.