Minder drugsgebruikers naar verslavingszorg

UTRECHT (ANP) – Het aantal drugsgebruikers dat naar de verslavingszorg gaat daalt, zo blijkt uit de jaarrapportage van de Nationale Drug Monitor van het Trimbos-instituut. Maar dat wil niet zeggen dat er minder verslaafden zijn of dat de problematiek afneemt, aldus programmahoofd Drug monitoring Margriet van Laar.

,,We zien inderdaad een geringe daling, al durf ik daar niet direct conclusies aan te verbinden. Daarvoor is het te vroeg. Dat kan pas als de daling echt doorzet’’, aldus Van Laar. Toch kan het aantal mensen dat bij de verslavingszorg aanklopt wel een indicatie zijn van de hoeveelheid mensen die problemen hebben met het gebruik van drugs, weet ze. Het aantal mensen met bijvoorbeeld een cannabisverslaving dat werd geholpen, verdrievoudigde tussen 2002 en 2012, maar daalde vorig jaar weer met 4 procent.

Hetzelfde geldt voor de zorg aan cocaïneverslaafden: er werden sinds 2002 meer mensen opgenomen, totdat het aantal in 2008 begon te dalen. In de verslavingszorg zagen ze sinds 2002 al minder mensen langskomen met een heroïne- of xtc-verslaving. Alleen het aantal GHB-gebruikers dat in de verslavingszorg belandde nam toe, al gaat het nog steeds om relatief kleine aantallen. ,,Het GHB-gebruik in sommige groepen is problematisch. Het middel is sterk verslavend en je komt er niet makkelijk van af’’, aldus Van Laar.

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.