Minister Bruins wil groeiend gebruik zware pijnstillers terugdringen

Minister Bruno Bruins van Medische Zorg neemt verschillende maatregelen om het groeiende gebruik van zware pijnstillers zoals Oxycodon en Fentanyl zoveel mogelijk terug te dringen. Vanaf 1 maart gaat een groep artsen, apothekers en ander experts gezamenlijk aan de slag. Hun opdracht is om de acties en maatregelen rondom opioïden in kaart te brengen en te coördineren. De maatregelen moeten leiden tot het vergroten van de kennis en bewustzijn van de risico’s, duidelijke richtlijnen, meer onderzoek en snellere signalering van verkeerd of oneigenlijk gebruik van opioïden.

Het gaat onder andere om het geven van voorlichting en het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Ook moet het gebruik, wanneer dat niet meer strikt noodzakelijk is, zo snel mogelijk op een verantwoorde manier worden gestopt. De aanpak moet er uiteindelijk toe leiden dat voorschrijvers en gebruikers zich bewust zijn welke alternatieve keuzemogelijkheden er op het terrein van pijnstillers zijn en welke risico’s hieraan verbonden zijn.

Sterke stijging gebruikers
Het aantal gebruikers van zeer sterke pijnstillers, zogenaamde opioïden, is de afgelopen tien jaar fors gestegen. Waren er in 2008 nog 93.000 patiënten die de pijnstiller Oxycodon gebruikten, in 2018 is dat gestegen naar 485.000. Ook het gebruikersaantal van Fentanyl steeg in dezelfde periode van 65.000 naar 111.000.

Risico op verslaving
Opioïden zijn de zwaarste categorie pijnstillers. Ze zijn effectief en onmisbaar in het bestrijden van pijn, maar aan het gebruik kleven risico’s, waaronder verslaving. Dat geldt in het bijzonder voor Oxycodon. Afbouw van het gebruik zonder passende begeleiding is niet eenvoudig. Langdurig gebruik kan in het ergste geval leiden tot vergiftiging. Minister Bruno Bruins zegt dat het groeiend gebruik van zware pijnstillers hem het grote zorgen baart. “Situaties waarin patiënten verslaafd raken aan Oxycodon soms jarenlang of onnodig op de spoedeisende hulp belanden als gevolg van vergiftiging door onverantwoord gebruik van Oxycodon, vind ik onacceptabel.”

Meer kennis bij voorschrijvers en gebruikers
Vanaf 1 maart gaat een groep artsen, apothekers en ander experts gezamenlijk aan de slag om de acties en maatregelen rondom opioïden in kaart te brengen en te coördineren. De aanpak moet ertoe leiden dat voorschrijvers en gebruikers zich bewust zijn van de risico’s van het gebruik van zware pijnstillers, en welke alternatieve keuzemogelijkheden er zijn.

 

Bron: VWS

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.