Verstrekking door apothekers van mondneusmaskers

Er zijn situaties waarin mantelzorgers en zorgverleners in het kader van persoonsgebonden budget behoefte hebben aan persoonlijke beschermingsmiddelen. Bijvoorbeeld als het risiconiveau op corona in de regio ernstig of zeer ernstig is. In dat geval kunnen apothekers via een regeling voor Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) medische mondneusmaskers verstrekken aan mantelzorgers of pgb-gefinancierde zorgverleners. De apotheker moet in dat geval voorafgaand aan de afgifte wel een aantal zaken controleren.

De apotheek moet namelijk checken of:
• Bij mantelzorg: Of het risiconiveau ernstig (3) of zeer ernstig (4) is volgens het coronadashboard op Rijksoverheid.nl (en dit dashboard kan iedere twee weken kan worden bijgesteld).
• Bij pbg: Of het risiconiveau zorgelijk (2), ernstig (3) of zeer ernstig (4) is (zie hierboven)
• Bij mantelzorg: of er sprake is van intensieve mantelzorg
• Bij pgb: of er een toekenningsbeschikking pgb (budgethouder) of zorgovereenkomst (zorgverlener) is.
• De mantelzorger niet op hetzelfde adres als de cliënt woont.
• Er al eerder mondneusmaskers zijn verstrekt op naam van deze persoon.

Maximaal 100 stuks per maand
Indien aan het bovenstaande wordt voldaan mag de apotheker per maand maximaal één pakje medische mondneusmaskers (100 stuks per pakje) verstrekken. De verstrekking van het PBM Pakket Preventief, is dan niet receptplichtig. In de G-Standaard is hiervoor een ZI-nummer opgenomen. De vergoedingsregeling is gelijk aan de PBM Pakketten Korte termijn en Lange termijn die apothekers sinds mei 2020 kunnen verstrekken op grond van een richtlijn.

Zie het schema van de Rijksoverheid: PBM-pakketten mantelzorgers en pgb-gefinancierde zorgverleners.

Tekst: Gerda van Beek

Nieuwe NHG-Standaard pakt COPD in volle breedte aan

Behandeling bij COPD gericht op vermindering ziektelast patiënten Het accent bij de behandeling van COPD ligt op de niet-medicamenteuze therapie, volgens de herziene NHG-Standaard COPD die in april 2021 verscheen. Insteek is het zoveel mogelijk opheffen van beperkingen en het verbeteren van de prognose van patiënten. De plaats van inhalatiecorticosteroïden is beperkt en de standaard is terughoudend bij het gebruik van triple-therapie. De NHG-Standaard CODP is aangepast ten opzichte van de vorige die dateerde uit 2015. Redenen voor de aanpassingen komen zowel voort uit het veld als uit voortschrijdend wetenschappelijk inzicht, geeft huisarts dr. Erik Bischoff aan, een van de leden van de NHG-werkgroep die werkte aan de vernieuwde NHG-Standaard. Hij leidt het onderzoeksprogramma Chronische aandoeningen en multimorbiditeit binnen de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc Nijmegen. Daarnaast coördineert hij namens het NHG de landelijke kaderopleiding Astma en COPD. “Vernieuwd is de omschrijving van de ziektelast, waarbij verder wordt gekeken dan…

Snoeien in aantal zorgverzekeraars

De apotheker en huisarts krijgen betaald voor individuele verrichtingen, niet voor samenwerking. Juist door samenwerking wordt doelmatige zorg geleverd, aldus Guus Schrijver.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.