Nadrukkelijke inzet NZa op e-health

Eerder dit jaar signaleerde de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) dat innovatieve zorg en e-health nog te vaak blijft steken in kleinschaligheid. Het opschalen door zorgaanbieders gaat moeizaam, ook bij bewezen goede voorbeelden. Er is een brede versnelling nodig, stelt de autoriteit. Daarom blijft ze de komende tijd aandacht vragen voor de mogelijkheden van e-health. Zo gaat de NZa in gesprekken met verzekeraars en zorgkantoren gericht vragen hoe deze bij de zorginkoop e-health en andere innovatieve zorg bevorderen. 

In een brief aan VWS heeft de NZa haar plannen op een rijtje gezet. Deze bevatten o.a.:

Declaratie thuiszorgtechnologie
De NZa wil bij de wijkverpleging en langdurige zorg de mogelijkheden van declaratie van zorg op afstand door thuiszorgtechnologie tegen het licht houden. En daarbij onderzoeken welke aanpassing van de regels in deze sectoren per 2020 het implementeren en opschalen van thuiszorgtechnologie via bekostiging kan stimuleren.

Substitutie naar eerste lijn
De NZa heeft het kabinet geadviseerd om de tarieven voor eerstelijnsdiagnostiek (waaronder verplaatste zorg, zoals teledermatologie) op korte termijn vrij te gegeven. Dus een vrij tarief in plaats van een maximumtarief. Is dat per 2020 het geval, dan besteedt de NZa daar extra aandacht aan in de communicatie, om zo de substitutie naar de eerste lijn via e-health verder te stimuleren.

Zorgplicht
Bewezen e-health toepassingen moeten snel landelijk worden gestimuleerd als logisch onderdeel van zorg door alle zorgverzekeraars en zorgkantoren. Zij hebben hier een zorgplicht en kunnen hierop worden aangesproken. De NZa neemt e-health/innovatie als nieuw terugkomend thema mee in haar periodieke gesprekken die door de
directie Toezicht en Handhaving worden uitgevoerd.

Contractmodellen met gebundelde betaling
Met name bij patiënten met chronische ziekten kunnen e-health toepassingen -bijvoorbeeld zorg op afstand- de zorg beter en efficiënter maken. Echter: het toepassen van e-health is voor de zorgaanbieder niet altijd lonend. Contractmodellen waarin gebundelde betaling worden gebruikt, kunnen de implementatie van deze toepassingen faciliteren. De NZa werkt daarom met veldpartijenpartijen aan een kennisbank waarin de pre-concurrentiele ontwerpcriteria van de gebruikte bundelontwerpen centraal beschikbaar worden gesteld.

Gezamenlijke inkoop ict 
Als zorgaanbieders elkaar meer opzoeken bij de gezamenlijke inkoop van ict staan ze sterker en hebben zij meer mogelijkheden om de specifieke gebruikerswensen af te dwingen. De NZa gaat  daarover in gesprek met het zorgveld voor goede voorbeelden.

Transparantie e-health prestaties
De NZa verwacht dat meer transparantie over het gebruik van de beschikbare e-health prestaties positieve effecten heeft. Daarom gaat ze o.a. een informatiekaart uitbrengen over het tele-consult dat per 2018 is ingevoerd in de
ziekenhuiszorg. De NZa hoopt dat het delen van dergelijke informatie leidt tot vervolgvragen over voorkomen van (duurdere) zorg, verplaatsen van zorg dichterbij mensen thuis en vervangen van zorg door b.v. e-health.

Arbeidsbesparende technologie
Het personeelstekort in de langdurige zorg is zorgwekkend. De NZa wil expertise en ondersteuning bij het verkennen van meer ruimte bij de inkoop van innovatieve zorg, waaronder arbeidsbesparende technologie.

 

Lees meer artikelen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Persoonlijk contact is een uniek medicijn

Apotheker Joeri Beek werd met zijn apotheek in Nistelrode in het verleden twee keer uitgeroepen tot ‘Beste apotheek van Nederland’ en stond jaren in de top 10. Inmiddels staat hij aan het roer van een tweede apotheek in Heesch.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.