Nefarma pleit voor Nationale Geneesmiddelenagenda

NefarmaNefarma heeft gereageerd op de Geneesmiddelenvisie die minister Edith Schippers eind januari jl. presenteerde en die de komende maand op de agenda van de Tweede Kamer staat. Onderschreven wordt het gemeenschappelijke doel, namelijk dat de juiste patiënt, op het juiste moment, het juiste geneesmiddel krijgt. In de brief krijgen vier onderwerpen aandacht.

“Onze ambitie is om samen met het ministerie van VWS en andere zorgpartners te werken aan het verbreden van de Geneesmiddelenvisie naar een toekomstbestendige Nationale Geneesmiddelenagenda “, schrijft Nefarma-directeur Gerard Schouw aan de minister.

Met Samen innoveren wil Nefarma:
– Publieke-private samenwerking in wetenschappelijk onderzoek versterken om oplossingen te vinden voor ziektes waar nog geen behandeling voor is.
– Meer onderzoek naar de ontwikkeling van geneesmiddelen in Nederland.
– ‘Task-force overbodige regels’ om patiënten sneller toegang te geven

Met Zorg op maat kiest Nefarma voor:
– Omarm de toekomst met geneesmiddelen op maat.
– ‘Meten is weten, bevorder effectiviteit door betrouwbare patientregistries.
– ‘Verbeter de diagnostiek door slim gebruik van data.
– ‘Actief bij- en uitdragen ZonMw-programma Goed Gebruik Geneesmiddelen.

Onder Duurzame betaalbare zorg verstaat Nefarma:
– Het ontschotten van de zorg draagt bij aan betaalbaarheid.
– Verbindt de uitgaven voor geneesmiddelen systematisch met de baten en besparingen op traditionele behandelingen.
– Wij ontwikkelen samen een betrouwbare horizonscan.
– Succes maken van innovatieve bekostigingsmodellen, prijs/volume-afspraken en pay for benefit.
– Wij ontwikkelen een alternatief voor de sluis. In het belang van patiënten.

Kijk voor de Nationale Geneesmiddelenagenda naar België en Frankrijk
De brief eindigt met een pleidooi voor een Nationale Geneesmiddelenagenda. Hiervoor is de organisatie geïnspireerd door oplossingen die onlangs in België en Frankrijk zijn gepresenteerd. Overheden en geneesmiddelenbedrijven maken meerjarige afspraken over een brede geneesmiddelenagenda, inclusief budgetimpact. Dit is zeker ook interessant voor Nederland. Om hiervoor bouwstenen te verzamelen laat Nefarma dit voorjaar drie onafhankelijke onderzoeken uitvoeren:
– Wat zijn de toekomstscenario’s voor geneesmiddelen in het Nederland van 2025?
– Hoe is het R&D beleid voor geneesmiddelen in Nederland te versterken?
– Welke besparingen levert ontschotting van de zorg in Nederland op?

De volledige brief is hier te downloaden.

Onder redactie van Kees Kommer

 

 

Lees meer artikelen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Lymeziekte: boek en webcast

De ziekte van Lyme. Het is een ingewikkelde infectieziekte: nog steeds doen wetenschappers veel nieuwe kennis op in de strijd tegen tekenbeetziekten.

Stichting Inhalatie Instituut Nederland

Recent is het Inhalatie Instituut Nederland opgericht. Deze stichting wil de kennis en vaardigheden verbeteren bij inhalatietherapie, van zowel patiënten als van zorgverleners.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.