NHG-leidraad Stollingsafwijkingen bij COVID-19

De NHG-Leidraad ‘Stollingsafwijkingen bij COVID-19 voor de huisarts’ is gepubliceerd. Mogelijk is er een hogere incidentie van diep veneuze trombose (DVT) en longembolieën bij patiënten met een ernstige COVID-19 ten opzichte van patiënten met andere ernstige infectieziekten

Daarbij is het wel aannemelijk dat de incidentie op trombose bij patiënten met een (een hoge verdenking op) COVID-19 buiten het ziekenhuis lager ligt, omdat patiënten thuis mobieler en minder bedlegerig zijn. Ter ondersteuning van de huisartsen heeft de NHG op 20 mei de Leidraad ‘Stollingsafwijkingen bij COVID-19 voor de huisarts’ gepubliceerd.

Leidraad in het kort

De kernboodschappen van deze leidraad zijn: 

  • Verricht bij patiënten met COVID-19 alleen een D-dimeertest bij een klinische verdenking op diep veneuze trombose (DVT) of longembolie en niet om de ernst van de infectie te bepalen.
  • Overweeg alleen profylactisch LMWH bij patiënten met (een hoge verdenking op) COVID-19 die hierdoor (arbitrair > 3 dagen) bedlegerig zijn en een voorgeschiedenis van een DVT of longembolie hebben of een actieve maligniteit hebben.
  • Schrijf geen profylactisch LMWH voor aan andere patiënten met (een hoge verdenking op) COVID-19 die thuis verblijven.

Naast alle medicamenteuze adviezen, bevat de leidraad nog één niet-medicamenteuze, namelijk: Adviseer patiënten die bedlegerig zijn door COVID-19 om toch regelmatig even te bewegen, bijvoorbeeld door 2-3 keer per dag 5-10 minuten uit bed te komen.

Bron: NHG

Bredere toepassing nieuwe glucoseverlagende middelen in zicht, ook in de eerste lijn

“Begin niet te snel met insuline in verband met het dominant worden van overgewicht onder de bevolking”, is het advies aan huisartsen van prof. dr. Cees Tack, hoogleraar interne geneeskunde, in het bijzonder diabetologie, aan het Radboudumc in Nijmegen. De nieuwe generatie bloedglucoseverlagende middelen – GLP-1-agonisten en SGLT-2-remmers – krijgt volgens hem een steeds prominentere rol in de geneeskunde. Niet alleen binnen de diabetologie, maar ook binnen de cardiologie en nefrologie krijgen deze middelen steeds meer ingang. Zes vragen over GLP-1-agonisten en SGLT-2-remmers. 1. Wat is de op dit moment de plaats van GLP-1- agonisten en SGLT-2-remmers bij de behandeling van diabetes? “De praktijk is lerende. Op dit moment worden zowel de NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 uit 2018 en de NIV-richtlijn Farmacotherapie bij Diabetes Mellitus type 2 voor de tweede lijn, herzien”, geeft hoogleraar interne geneeskunde/diabetologie prof. dr. Cees Tack aan. De herziening van de NHG-Standaard wordt ergens in…

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.