NHG-leidraad Stollingsafwijkingen bij COVID-19

De NHG-Leidraad ‘Stollingsafwijkingen bij COVID-19 voor de huisarts’ is gepubliceerd. Mogelijk is er een hogere incidentie van diep veneuze trombose (DVT) en longembolieën bij patiënten met een ernstige COVID-19 ten opzichte van patiënten met andere ernstige infectieziekten

Daarbij is het wel aannemelijk dat de incidentie op trombose bij patiënten met een (een hoge verdenking op) COVID-19 buiten het ziekenhuis lager ligt, omdat patiënten thuis mobieler en minder bedlegerig zijn. Ter ondersteuning van de huisartsen heeft de NHG op 20 mei de Leidraad ‘Stollingsafwijkingen bij COVID-19 voor de huisarts’ gepubliceerd.

Leidraad in het kort

De kernboodschappen van deze leidraad zijn: 

  • Verricht bij patiënten met COVID-19 alleen een D-dimeertest bij een klinische verdenking op diep veneuze trombose (DVT) of longembolie en niet om de ernst van de infectie te bepalen.
  • Overweeg alleen profylactisch LMWH bij patiënten met (een hoge verdenking op) COVID-19 die hierdoor (arbitrair > 3 dagen) bedlegerig zijn en een voorgeschiedenis van een DVT of longembolie hebben of een actieve maligniteit hebben.
  • Schrijf geen profylactisch LMWH voor aan andere patiënten met (een hoge verdenking op) COVID-19 die thuis verblijven.

Naast alle medicamenteuze adviezen, bevat de leidraad nog één niet-medicamenteuze, namelijk: Adviseer patiënten die bedlegerig zijn door COVID-19 om toch regelmatig even te bewegen, bijvoorbeeld door 2-3 keer per dag 5-10 minuten uit bed te komen.

Bron: NHG

Meer lezen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

CBG Collegedag: Balans in roerige tijden

Op 10 november van 10 -13 uur vindt de Collegedag van het CBG plaats. Een digitale bijeenkomst voor apothekers, artsen, wetenschappers, patiëntvertegenwoordigers en andere geïnteresseerden.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.