NHG-Standaard COPD gedeeltelijk herzien: Monitoring adviezen aangepast

De zorg voor patiënten met COPD is voortdurend aan verandering onderhevig. Dat geldt niet alleen voor de farmacotherapie maar ook voor de wijze waarop de ziektelast van patiënten wordt vastgesteld die in hoge mate de ernst van de COPD bepaalt. In toenemende mate is er aandacht voor wat de patiënt zelf wil en voor het zogenoemde zelfmanagement. Nog steeds staan maatregelen om de algemene toestand van de patiënt te verbeteren op de voorgrond, dat betekent altijd nog het roken staken en daarnaast zoveel als mogelijk bewegen. De klachten worden allereerst behandeld met kort- en langwerkende luchtwegverwijders. Indien patiënten vaak exacerbaties hebben kan men behandeling met inhalatiecorticosteroïden overwegen. Indien deze worden gebruikt is het zaak de frequentie van de exacerbaties goed in kaart te hebben gebracht en bij te houden. Want als de frequentie van de exacerbaties na een jaar gebruik van inhalatiecorticosteroïden niet is afgenomen wordt aanbevolen het gebruik ervan…

Lees meer artikelen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.