NHG-Standaard Maagklachten herzien

De NHG-Standaard Maagklachten is herzien. Nieuw is dat de informatie over maagbescherming uit de oude standaard nu is weergegeven in een aparte richtlijn: de ‘NHG-Behandelrichtlijn Preventie van maagcomplicaties door geneesmiddelgebruik’. Ook is voor pantoprazol het dosisadvies verlaagd van 40 naar 20 mg. Daarnaast zijn adviezen toegevoegd over het spoedbeleid na bariatische chirurgie.

De hoofdlijn van de NHG-Standaard Maagklachten is in feite nagenoeg onveranderd. De herziening bevat vooral praktische aanpassingen.  

Voorschrift bij maagklachten

In de behandelrichtlijn zijn de indicaties voor een PPI bij NSAID-gebruik als pijnstiller of als antitromboticum (laaggedoseerde salicylaten) onveranderd. Daarnaast is er aandacht voor situaties waarin geen NSAID wordt gebruikt. Het advies is terughoudend te zijn met een PPI als maagbescherming bij gebruik van antitrombotica of een systemisch corticosteroïd zonder NSAID als comedicatie.  

Bij gebruik van NSAID’s treden vaak maagklachten op, ook bij de COX-2-selectieve NSAID’s. Deze maagklachten wijzen echter niet direct op een hogere kans op maagcomplicaties (zoals ulcus en bloeding). Daarom kan bij maagklachten bij NSAID-gebruik worden gestart met een H2-antagonist in plaats van een PPI. Geef wel een PPI als er een indicatie voor maagbescherming is, ook bij kortdurend en intermitterend gebruik van NSAID’s.  

Nieuwe bijwerkingen van PPI’s 

De enorme aantallen PPI-gebruikers (> 3 miljoen, van wie > 2 miljoen chronisch) baart zorgen. Dat komt mede omdat er aanwijzingen zijn voor weer nieuwe bijwerkingen zoals: kolonisatie met multiresistente bacteriën, vitamine B12-deficiëntie, ijzerdeficiëntie en nierschade. Het advies is een protocol op te stellen voor een afbouwstrategie voor patiënten zonder indicatie.  

Meer informatie

Zie op de site van het NHG alle informatie over deze nieuwe NHG-standaard maagklachten en de nieuwe NHG-behandelrichtlijn.

Meer lezen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

CBG Collegedag: Balans in roerige tijden

Op 10 november van 10 -13 uur vindt de Collegedag van het CBG plaats. Een digitale bijeenkomst voor apothekers, artsen, wetenschappers, patiëntvertegenwoordigers en andere geïnteresseerden.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.