Meteen naar de inhoud

Nieuw: Landelijk Consortium Hulpmiddelen

Het ‘Landelijk Consortium Hulpmiddelen’ gaat verschillende medische hulpmiddelen waaraan een tekort dreigt, gezamenlijk inkopen. Dit Consortium is recent opgericht en is een initiatief van het ministerie van VWS met een team van professionals uit ziekenhuizen, academische centra, leveranciers en producenten.

Het Consortium maakt, in het landsbelang, afspraken over welke hulpmiddelen het gaat. Ze koopt hulpmiddelen gezamenlijk in, met aandacht voor prijs en kwaliteit. Ze heeft inzicht in de landelijke, dagelijkse behoefte aan hulpmiddelen en maakt afspraken over de verdeling van de beschikbare hulpmiddelen en over de distributie ervan.

Hulpmiddelen
Door de ontwikkelingen rondom het coronavirus is er o.a. een grote behoefte aan medische hulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen voor de verzorging van (mogelijke) coronapatiënten. Het gaat om: FFP1-, FFP2- en FFP3-maskers; protectiejassen; spatbrillen; schorten; chirurgische maskers; onderzoekshandschoenen; diagnostische testen (inclusief PCR-materiaal, swabs en media).
Deze lijst kan nog worden uitgebreid, als blijkt dat centrale regie de beste strategie  is.

Kwaliteitseisen
Alle bedrijven die hulpmiddelen willen aanbieden, worden verzocht om aanbiedingen uit het binnen- en buitenland te melden bij het Consortium via middelencorona@nfu.nl. Het gaat specifiek om grote volume-aanbiedingen. Het Consortium wil voorkomen dat producten worden aangeboden tegen woekerprijzen, en/of niet aan de juiste kwaliteitseisen voldoen. Het Landelijk Consortium Hulpmiddelen hecht er aan dat de hulpmiddelen voldoen aan de RIVM-richtlijnen. Daarin staan de kwaliteitseisen van de producten.

Het Consortium beoordeelt de betrouwbaarheid van de aanbiedende partij en de kwaliteit van de hulpmiddelen. Als de aangeboden partijen daaraan voldoen, neemt ze de aanbieding verder in behandeling.

Verdeling van goederen
GGHD/GHOR en ROAZ bepalen de verdeling van de goederen. Het Consortium heeft de bevoegdheid om contracten te sluiten voor geheel Nederland en ook om de goederen te distribueren over Nederland. Dit geldt alleen voor de bovengenoemde producten.De leveranciers worden hiervan door hun koepels op de hoogte gebracht.

Particuliere initiatieven
Er zijn particuliere initiatieven om kleine voorraden die mensen zelf nog hebben, te delen. De initiatiefnemers worden aangeraden deze zoveel mogelijk aan te bieden bij het Rode Kruis. Dit hoeven niet allemaal mondmaskers van het type FFP1, FFP2 en FFP3 te zijn, maar kunnen bijvoorbeeld ook chirurgische mondmaskers zijn. Melding aan het Rode Kruis kan via beschermingsmiddelen@rodekruis.nl. Zij nemen dan contact op waar de zending heen kan.

Informatie
Bij het Landelijk Consortium Hulpmiddelen kunnen aanbieders, leveranciers en producenten terecht met hun aanbiedingen via middelencorona@nfu.nl.Vragen over behoefte aan hulpmiddelen en leveringen stellen zorgprofessionals en instellingen via de bij hen bekende regiocoördinatoren bij de ROAZ.

Meer informatie vindt u op de site van de Rijksoverheid

Lees meer artikelen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens

Mis nooit meer het belangrijkste eerstelijns nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends in de eerstelijns zorg.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens