Nieuwe aanvulling op officiële bijsluiter

‘Medicijn in het kort’ is een nieuwe, digitale en korte vorm van medicijninformatie, als aanvulling op de officiële bijsluiter. Overzichtelijk vormgegeven, met duidelijke pictogrammen en uitleg over het gunstige effect van het geneesmiddel. Zodat medicijngebruikers beter weten wat ze van hun medicijn kunnen verwachten.

Uit onderzoeken blijkt dat meeste Nederlanders de officiële bijsluiter bij hun medicijn wel raadplegen en daar ook op vertrouwen. Echter: lang niet iedereen begrijpt die bijsluiter ook. Dit kan leiden tot verkeerd gebruik van medicijnen en/of minder therapietrouw.

Hoe werk het en wat merk je?

Als toevoeging op de originele bijsluiter geeft ‘Medicijn in het kort’ uitleg over het gunstige effect van het medicijn. Deze insteek: hoe werkt het en wat merk je als patiënt? is uitvoerig getest bij ruim 400 potentiële gebruikers. Zo staat er in de ‘Medicijn in het kort’ van een pijnstiller bijvoorbeeld “U heeft binnen 1 uur minder pijn.” Het helpt het begrip van de informatie te verbeteren.

Printen

Let wel ‘Medicijn in het kort’ betreft een aanvulling op de bijsluiter, en is beslist geen vervanging daarvan. Hoe zorgvuldig ook opgesteld, er kan aan deze informatie dan ook geen rechten worden ontleend.

Alle exemplaren van ‘Medicijn in het kort’ zijn te bekijken en te printen via cbg-meb.nl/medicijninhetkort en apotheek.nl/medicijninhetkort. Het betreft vooral medicijnen waarover veel informatie wordt gezocht op internet óf die veel worden gebruikt. In de komende periode komen er steeds meer onderwerpen als ‘Medicijn in het kort’ beschikbaar.

Medicijn in het kort is ontstaan in het Netwerk Patiënteninformatie. Het Netwerk bestaat uit het CBG (als coördinator), KNMP, NHG en Bijwerkingencentrum Lareb. Nivel, Pharos en de Patiëntenfederatie Nederland geven advies.

Meer lezen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Overzicht inhalatoren helpt huisarts bij inhalatorkeuze

Het NHG heeft overzichten gepubliceerd van inhalatoren die gebruikt kunnen worden bij astma en COPD. Deze tabellen zijn een aanvulling op de behandelstappenplannen uit de recente herziene NHG-Standaarden Astma bij volwassenen en COPD. Huisartsen kunnen deze tabellen gebruiken als keuzehulp bij het voorschrijven van een inhalator. “Onder huisartsen was er duidelijk behoefte aan een overzicht van inhalatoren”, zegt Zamire Damen, niet-praktiserend huisarts en senior wetenschappelijk medewerker bij het NHG. Er zijn veel inhalatoren op de markt voor de behandeling van astma en COPD en voor huisartsen of praktijkondersteuners is het niet altijd eenvoudig daar het overzicht in te krijgen. “De herziene NHG-Standaarden over astma en COPD geven wel algemene aanbevelingen over de inhalatorkeuze, bijvoorbeeld met betrekking tot uniformiteit, gebruiksgemak of kosten. Maar een overzicht met beschikbare inhalatoren en informatie over deze aspecten ontbrak tot nu toe. We besloten daarom na de herziening van de genoemde richtlijnen een project te starten…