Nieuwe aanvulling op officiële bijsluiter

‘Medicijn in het kort’ is een nieuwe, digitale en korte vorm van medicijninformatie, als aanvulling op de officiële bijsluiter. Overzichtelijk vormgegeven, met duidelijke pictogrammen en uitleg over het gunstige effect van het geneesmiddel. Zodat medicijngebruikers beter weten wat ze van hun medicijn kunnen verwachten.

Uit onderzoeken blijkt dat meeste Nederlanders de officiële bijsluiter bij hun medicijn wel raadplegen en daar ook op vertrouwen. Echter: lang niet iedereen begrijpt die bijsluiter ook. Dit kan leiden tot verkeerd gebruik van medicijnen en/of minder therapietrouw.

Hoe werk het en wat merk je?

Als toevoeging op de originele bijsluiter geeft ‘Medicijn in het kort’ uitleg over het gunstige effect van het medicijn. Deze insteek: hoe werkt het en wat merk je als patiënt? is uitvoerig getest bij ruim 400 potentiële gebruikers. Zo staat er in de ‘Medicijn in het kort’ van een pijnstiller bijvoorbeeld “U heeft binnen 1 uur minder pijn.” Het helpt het begrip van de informatie te verbeteren.

Printen

Let wel ‘Medicijn in het kort’ betreft een aanvulling op de bijsluiter, en is beslist geen vervanging daarvan. Hoe zorgvuldig ook opgesteld, er kan aan deze informatie dan ook geen rechten worden ontleend.

Alle exemplaren van ‘Medicijn in het kort’ zijn te bekijken en te printen via cbg-meb.nl/medicijninhetkort en apotheek.nl/medicijninhetkort. Het betreft vooral medicijnen waarover veel informatie wordt gezocht op internet óf die veel worden gebruikt. In de komende periode komen er steeds meer onderwerpen als ‘Medicijn in het kort’ beschikbaar.

Medicijn in het kort is ontstaan in het Netwerk Patiënteninformatie. Het Netwerk bestaat uit het CBG (als coördinator), KNMP, NHG en Bijwerkingencentrum Lareb. Nivel, Pharos en de Patiëntenfederatie Nederland geven advies.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.