Nieuwe aanvulling op officiële bijsluiter

‘Medicijn in het kort’ is een nieuwe, digitale en korte vorm van medicijninformatie, als aanvulling op de officiële bijsluiter. Overzichtelijk vormgegeven, met duidelijke pictogrammen en uitleg over het gunstige effect van het geneesmiddel. Zodat medicijngebruikers beter weten wat ze van hun medicijn kunnen verwachten.

Uit onderzoeken blijkt dat meeste Nederlanders de officiële bijsluiter bij hun medicijn wel raadplegen en daar ook op vertrouwen. Echter: lang niet iedereen begrijpt die bijsluiter ook. Dit kan leiden tot verkeerd gebruik van medicijnen en/of minder therapietrouw.

Hoe werk het en wat merk je?

Als toevoeging op de originele bijsluiter geeft ‘Medicijn in het kort’ uitleg over het gunstige effect van het medicijn. Deze insteek: hoe werkt het en wat merk je als patiënt? is uitvoerig getest bij ruim 400 potentiële gebruikers. Zo staat er in de ‘Medicijn in het kort’ van een pijnstiller bijvoorbeeld “U heeft binnen 1 uur minder pijn.” Het helpt het begrip van de informatie te verbeteren.

Printen

Let wel ‘Medicijn in het kort’ betreft een aanvulling op de bijsluiter, en is beslist geen vervanging daarvan. Hoe zorgvuldig ook opgesteld, er kan aan deze informatie dan ook geen rechten worden ontleend.

Alle exemplaren van ‘Medicijn in het kort’ zijn te bekijken en te printen via cbg-meb.nl/medicijninhetkort en apotheek.nl/medicijninhetkort. Het betreft vooral medicijnen waarover veel informatie wordt gezocht op internet óf die veel worden gebruikt. In de komende periode komen er steeds meer onderwerpen als ‘Medicijn in het kort’ beschikbaar.

Medicijn in het kort is ontstaan in het Netwerk Patiënteninformatie. Het Netwerk bestaat uit het CBG (als coördinator), KNMP, NHG en Bijwerkingencentrum Lareb. Nivel, Pharos en de Patiëntenfederatie Nederland geven advies.

Bredere toepassing nieuwe glucoseverlagende middelen in zicht, ook in de eerste lijn

“Begin niet te snel met insuline in verband met het dominant worden van overgewicht onder de bevolking”, is het advies aan huisartsen van prof. dr. Cees Tack, hoogleraar interne geneeskunde, in het bijzonder diabetologie, aan het Radboudumc in Nijmegen. De nieuwe generatie bloedglucoseverlagende middelen – GLP-1-agonisten en SGLT-2-remmers – krijgt volgens hem een steeds prominentere rol in de geneeskunde. Niet alleen binnen de diabetologie, maar ook binnen de cardiologie en nefrologie krijgen deze middelen steeds meer ingang. Zes vragen over GLP-1-agonisten en SGLT-2-remmers. 1. Wat is de op dit moment de plaats van GLP-1- agonisten en SGLT-2-remmers bij de behandeling van diabetes? “De praktijk is lerende. Op dit moment worden zowel de NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 uit 2018 en de NIV-richtlijn Farmacotherapie bij Diabetes Mellitus type 2 voor de tweede lijn, herzien”, geeft hoogleraar interne geneeskunde/diabetologie prof. dr. Cees Tack aan. De herziening van de NHG-Standaard wordt ergens in…

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.