Nieuwe Contra-Indicatielijst (CI) voor medicatiebewaking

bewakingEen paar voorbeelden van nieuwe contra-indicaties: mictieklachten met urineretentie, sonde, levercirrose, angio-oedeem in de anamnese, stoma en gastric bypass. Het zijn contra-indicaties op een lijst die zorgverleners helpt in ‘dezelfde taal’ informatie uit te wisselen, waardoor patiënten een medicatietherapie op maat krijgen.

De Nationale Contra-Indicatielijst komt tot stand in samenwerking tussen Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP), Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), Stichting Health Base (SHB), de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA), de Federatie Medisch Specialisten (FMS) en Nictiz. De nu verschenen update is uitgebreid met nieuwe contra-indicaties. De nieuwe lijst bevat verder tekst- en coderingsverbeteringen.

Communiceren in ‘dezelfde taal’
Zorgverleners wisselen steeds meer gegevens uit met elkaar. Omdat ze verschillende codestelsels gebruiken om contra-indicaties vast te leggen, is er één Nationale Contra-Indicatielijst ontwikkeld. Deze ondersteunt softwareleveranciers bij het ‘vertalen’ van codes uit verschillende stelsels, zodat de informatie overal eenduidig is. Het gaat om informatie over aandoeningen of kenmerken van patiënten waarbij geneesmiddelen niet of slechts onder voorwaarden toegepast mogen worden. Een bekend voorbeeld is een nierfunctiestoornis. Het is van belang dat zorgverleners over de meest actuele CI’s van patiënten beschikken om het risico op complicaties en/of verdere achteruitgang te voorkomen. De Nationale Contra-Indicatielijst ondersteunt voorschrijvers en apothekers bij het bepalen van de juiste geneesmiddeltherapie.

De Nationale Contra-Indicatielijst is te vinden in het Terminologiecentrum van Nictiz.

 

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.