Nieuwe Contra-Indicatielijst (CI) voor medicatiebewaking

bewakingEen paar voorbeelden van nieuwe contra-indicaties: mictieklachten met urineretentie, sonde, levercirrose, angio-oedeem in de anamnese, stoma en gastric bypass. Het zijn contra-indicaties op een lijst die zorgverleners helpt in ‘dezelfde taal’ informatie uit te wisselen, waardoor patiënten een medicatietherapie op maat krijgen.

De Nationale Contra-Indicatielijst komt tot stand in samenwerking tussen Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP), Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), Stichting Health Base (SHB), de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA), de Federatie Medisch Specialisten (FMS) en Nictiz. De nu verschenen update is uitgebreid met nieuwe contra-indicaties. De nieuwe lijst bevat verder tekst- en coderingsverbeteringen.

Communiceren in ‘dezelfde taal’
Zorgverleners wisselen steeds meer gegevens uit met elkaar. Omdat ze verschillende codestelsels gebruiken om contra-indicaties vast te leggen, is er één Nationale Contra-Indicatielijst ontwikkeld. Deze ondersteunt softwareleveranciers bij het ‘vertalen’ van codes uit verschillende stelsels, zodat de informatie overal eenduidig is. Het gaat om informatie over aandoeningen of kenmerken van patiënten waarbij geneesmiddelen niet of slechts onder voorwaarden toegepast mogen worden. Een bekend voorbeeld is een nierfunctiestoornis. Het is van belang dat zorgverleners over de meest actuele CI’s van patiënten beschikken om het risico op complicaties en/of verdere achteruitgang te voorkomen. De Nationale Contra-Indicatielijst ondersteunt voorschrijvers en apothekers bij het bepalen van de juiste geneesmiddeltherapie.

De Nationale Contra-Indicatielijst is te vinden in het Terminologiecentrum van Nictiz.

 

Meer lezen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

CBG Collegedag: Balans in roerige tijden

Op 10 november van 10 -13 uur vindt de Collegedag van het CBG plaats. Een digitale bijeenkomst voor apothekers, artsen, wetenschappers, patiëntvertegenwoordigers en andere geïnteresseerden.

Het begon op de fiets

Wanneer een patiënt een nieuwe inhalator krijgt voorgeschreven, geven enkel wij standaard uitleg over het gebruik. Die afspraken zijn regio breed gemaakt.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.