Nieuwe LESA over organisatie van zorg rond chronische medicatie

Apothekers, huisartsen en wijkverpleegkundigen kunnen hun samenwerking rond chronische medicatie bij thuiswonende ouderen naar een hoger plan tillen. Belangrijk handvatten daarvoor vinden ze in de Landelijke Eerstelijns Samenwerkingsafspraak (LESA) ‘Organisatie van zorg bij chronische medicatie’ die in mei 2020 verscheen.

De LESA was nodig omdat er nog steeds belangrijke knelpunten zijn bij chronisch medicatiegebruik door ouderen die thuis wonen. Dat blijkt uit een inventarisatie bij huisartsen, wijkverpleegkundigen en openbaar apothekers door het NHG, de V&VN en de KNMP. Patiënten hebben de knelpunten die zij ervaren gedeeld in een bijeenkomst van een focusgroep georganiseerd met Patiëntenfederatie Nederland.

Knelpunten die patiënten te berde brachten zijn divers van aard. Zo vinden patiënten dat ze te weinig betrokken worden bij overleg over de medicatie. Ook ervaren ze dat zorgverleners soms niet goed genoeg luisteren als de patiënt informatie geeft over zijn medicatiegebruik. Verder merkten ze op dat de communicatie rondom substitutie niet altijd helder is, wat fouten kan opleveren bij het geneesmiddelgebruik, zoals dubbel gebruik. Een cruciaal punt: patiënten weten niet altijd bij we ze terecht kunnen voor vragen. Ze hebben behoefte aan een coördinator.

‘Langer thuis’

De nieuwe LESA moet deze en andere knelpunten het hoofd bieden en bevat een aantal handreikingen voor het maken van praktische afspraken tussen huisarts, apotheker en wijkverpleging. Deze LESA past bij de trend dat ouderen langer thuis wonen en sluit daarmee ook aan op het programma ‘Langer thuis’. Daarin werkt het ministerie van VWS samen met alle bij de ouderenzorg betrokken partijen aan één doel: dat ouderen in hun eigen vertrouwde omgeving zelfstandig oud kunnen worden met een goede kwaliteit van leven. Het programma is in juni 2018 gelanceerd als onderdeel van het Pact voor de ouderenzorg.

De verwachtingen, wensen en mogelijkheden van de oudere patiënt zijn dan ook het uitgangspunt in de LESA. Thema’s die in dit document uitgebreid aan de orde komen zijn bijvoorbeeld medicatieoverdracht, patiëntvoorlichting en het herhalen van chronische medicatie, al dan niet in een medicatierol. Een voorbeeld van een afspraak die gemaakt kan worden, is het vermelden van een einddatum op het recept om onnodig herhalen van geneesmiddelen te voorkomen.

De LESA is zodanig vormgegeven dat zorgverleners er makkelijk mee aan de slag kunnen: in een interactieve PDF met links naar relevante richtlijnen of verdiepende achtergrondinformatie. Ook biedt de LESA praktische checklists die apothekers en huisartsen in hun praktijk of FTO kunnen gebruiken om onderlinge afspraken vast te leggen en op te volgen. De LESA is te vinden via: richtlijnen.nhg.org/files/2020-05/lesa_organisatie_van_zorg_bij_chronische_medicatie.pdf

Meer lezen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!