Nieuwe subsidieregeling voor zorg op afstand

De SET COVID-19 2.0 is een nieuwe subsidieregeling voor structurele inzet van digitale zorg. De regeling is specifiek gericht op huisartsenzorg, wijkverpleging, ggz en Wmo-zorg. Het is bedoeld voor zorgverleners die extra willen investeren om structureel aan de slag te gaan met digitale zorg op afstand. Per aanvraag is het maximumbedrag € 50.000.

Het ministerie van VWS maakt 77 miljoen extra vrij voor ondersteuning en zorg op afstand via digitale toepassingen. Het gaat om een aanvullend bedrag bedoeld voor zorg aan thuiswonende kwetsbare ouderen en mensen met een chronische ziekte of beperking.

Behoefte aan zorg op afstand

Voor de eerdere tijdelijke noodregeling SET COVID-19, onderdeel van de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET), kwamen in korte tijd ruim 1.700 aanvragen binnen. Daarvan zijn er 460 toegekend. Vanwege de 1,5 meter-afstand-samenleving is er meer behoefte aan zorg op afstand. Daar zijn ook veel mogelijkheden voor, zoals beeldschermzorg, indicatiestelling via een app en medicijndispensers. De regeling wil dat stimuleren.

Minimaal € 25.000

De nieuwe subsidieregeling kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor de aanschaf van apparaten, het inhuren van hulp bij de implementatie of scholingskosten voor personeel. Per aanvraag wordt minimaal € 25.000 en maximaal € 50.000 toegekend. Het totale budget is € 77 miljoen, waarvan € 53,7 miljoen voor de wijkverpleging en € 23,3 miljoen voor huisartsenzorg, ggz-organisaties en aanbieders van zorg en ondersteuning vanuit de Wmo. Een eigen bijdrage is geen vereiste. Zie hier meer informatie. Zie ook het persbericht van het ministerie van VWS over de SET COVID-19 2.0.

Meer lezen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

CBG Collegedag: Balans in roerige tijden

Op 10 november van 10 -13 uur vindt de Collegedag van het CBG plaats. Een digitale bijeenkomst voor apothekers, artsen, wetenschappers, patiëntvertegenwoordigers en andere geïnteresseerden.