Meteen naar de inhoud

Nieuwe subsidieronde in programma Goed Gebruik Geneesmiddelen

In het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen is de derde subsidieronde voor Complexe Interventies is opengesteld. Daarvoor geldt dat een relevante vraag of probleem uit de praktijk het uitgangspunt voor de subsidieaanvraag moet zijn. De deadline is 31 augustus 2021, 14.00 uur.

Thema’s waarbij vaak sprake is van complexe interventies in relatie tot geneesmiddelengebruik komen voor subsidie in aanmerking. Dat zijn bijvoorbeeld polyfarmacie, therapietrouw, stoppen/afbouwen van medicatie of medicatieoverdracht. Deze vraagstukken spelen zich af in diverse settingen (eerste lijn, ziekenhuis, verpleeghuis) en deels over settingen heen (keten/netwerkzorg).

Kortom: het moet in ieder geval gaan over een multifactoriële interventie en er moeten diverse disciplines/zorgverleners bij de interventie betrokken zijn. Bij voorkeur ook werkzaam in ‘verschillende settingen van het zorglandschap’, zoals ZonMw dat zo fraai verwoord.

Binnen deze subsidieronde is nadrukkelijk ruimte voor zowel kwalitatieve als kwantitatieve onderzoeksmethoden. Daarnaast is het mogelijk om het project gefaseerd op te bouwen. Bijvoorbeeld eerst een pilotfase, waarna middels een go/no go moment wordt besloten over te gaan op het uitgebreidere evaluatie-onderzoek.

Budget en looptijd

Er worden geen beperkingen gesteld aan de omvang van de gevraagde subsidie en ook niet aan de looptijd van het onderzoek. Wel moeten zowel het budget als de looptijd realistisch en goed onderbouwd zijn. Het totale beschikbare subsidiebudget in deze ronde bedraagt 2 miljoen euro.

Bijtijds aanvragen

De aanvraag voor een subsidieaanvraag bij ZonMw is altijd een complexe aangelegenheid. Nu is er ook nog eens nieuw systeem. Wacht daarom niet te lang met de aanvraag en start er bijtijds mee, uiterlijk minimaal één week voor de deadline, maar dat is in feite al te laat. De deadline is op 31 augustus om 14.00 uur.

Meer informatie

Zie het algemene bericht over de subsidieronde Complexe Interventies
Zie de zeer uitgebreide pdf (20 pagina’s) voor deze subsidieronden met toelichting, alle eisen en voorwaarden

Lees meer artikelen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Subsidie ZonMw voor verbeteren van hooikoortsverwachting

Hooikoorts beperkt het dagelijks functioneren van vele Nederlanders. ZonMw subsidieert een onderzoeksproject dat onder meer de ontwikkeling van een betrouwbare pollenverwachting als doel heeft. Daarmee kan hun gerelateerde ziektelast worden verlaagd.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens

Mis nooit meer het belangrijkste eerstelijns nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends in de eerstelijns zorg.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens